اطلاعات ماخذ كتاب نسخ خطي كتابخانه-ملي-جمهوري-اسلامي-ايران

شناسنامه فهرست فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران
جلد اول - كتب فارسي
از شماره 1 تا 500
سيدعبدالله انوار
كتابخانه ملي ايران
1365
نام كتاب : فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران (ج -1)
فراهم آورنده : سيد عبدالله انوار
ناشر : كتابخانه ملي ايران (تهران، خيابان 30 تير، كدپستي
11364 تلفن 673315 - 673564)
تيراژ : 1000 نسخه
چاپ : دوم چاپخانه : عرفان ليتوگرافي : تصوير تاريخ انتشار : 1365 قيمت : 1000 ريال شماره برگه كتابخانه ملي ايران: 11 - 65 م
مقدمه ناشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي انزل علي عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا
جلد اول "فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران" كه سالهاناياب بود،اينك با توفيق
الهي پس از تصحيح اغلاط و تجديد نظر دوباره منتشر مي شود .
كتابخانه ملي ايران صاحب يكي از گرانبهاترين مجموعه هاي نسخ خطي فارسي وعربي در
جهان است، فهرست اين گنجينه غني و پربار به همت استاد دانشمند جناب آقاي سيد
عبدالله انوار با دقت و ممارست بسيار درده جلد طي سالهاي 1343 تا 1357 منتشر شد
. در اين مجلدات دهگانه جمعا 5068 نسخه فهرست گرديده است.
پس از انقلاب اسلامي ايران، نسخ خطي كتابخانه سابق پهلوي نيز به كتابخانه ملي
ايران منتقل شد كه خود از بركات اين انقلاب اصيل فرهنگي است. كار فهرست نويسي
نسخ خطي كتابخانه ملي كه سرشار از نفائس كتب و جلوه گر علم و دانش و ذوق و هنر
دانشمندان ايران اسلامي است در دسترس دانش پژوهان و محققان قرار گيرد.
نسخ خطي كتابخانه ملي به ترتيب شماره هاي مسلسل كتابها و به همان صورتي كه در
قفسه چيده شده، فهرست گرديده است و ناگزير در آنها تفكيك موضوعي انجام نگرفته و
چه بسا جلدهاي يك كتاب و يا نسخه هاي مكرر يك كتاب خاص درجاهاي مختلف فهرست ذكر
گرديده است. براي تسهيل دستيابي به كتابها لازم بود يك فهرست عام براي كليه
مجلدات تهيه شود. اين فهرست كه شامل فهرست تفكيكي موضوعي و فهرست الفبائي نام
نويسنده و عنوان كتاب خواهد بود، اينك در دست تدوين است كه انشائالله در يك
مجلد جداگانه بزودي منتشر خواهد شد.
در خاتمه وظيفه خود مي دانم از استاد سيد عبدالله انوار كه با سماحت و بزرگواري
پيشنهاد كتابخانه را براي تجديدنظر در فهرست پذيرفتند و اين فهرست را بازبيني و
اغلاط آن را تصحيح كردند، و نيز آقاي عين الله كيانفر، كارمند بخش نسخ خطي، كه
فهرست را آماده چاپ ساختند، سپاسگزاري كنم.
سيدحسن شهرستاني
رئيس كتابخانه ملي ايران
مقدمه فهرست نگار هو
مقدمه
اينك كه بعون الله تعالي جلد اول فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران تقديم
دوستداران كتاب و كتابخانه مي شود مناسب مي نمايد كه درين مقدمه مطالبي چندگفته
آيد تا خوانندگان را بوقت استفادت از آن مفيد افتد.
اساس قسمت خطي كتابخانه ملي ايران بنابر شهادت دفاتر ثبتي و ليست هاي موجود بر
دو هزار و اندي جلد كتاب خطي گذاشته شده است كه بحدود بيست و اندي سال پيش از
كتابخانه سلطنتي بكتابخانه ملي انتقال يافته اند.
اين كتب كه حاوي معارف گذشتگان مي باشد در بين خود واجد نخستين ترجمه هاي فارسي
است كه از زبانهاي مختلف فرنگي برگردانده شده اند و از آنجمله است ترجمه هاي
فارسي "دارالترجمه همايوني" شاه كتابخوان دوره قاجار يعني ناصرالدين شاه
توضيح آنكه ناصرالدين شاه بموجب مطالب اين ترجمه ها سعي وافر داشت كه در تسخير
تمدن فرنگي بيشتر تكيه بر علوم و معارف فرنگان شود تا آثار كم اثر و زودگذرآنها
و بجهت تحقق اين منظور هميشه كوشش بليغ در ترجمه كتب مهم و علمي فرنگي مي نمودو
خود نيز با مطالعه اين ترجمه ها كه در هامش اغلب آنها بخط خود نوشته است "تماما
خوانده شد" معنا امر ترجمه را زير نظر مستقيم خود گرفته بود.
از كتب دوره ناصري كه بگذريم كتب بسياري نيز از نويسندگان دوره فتحعلي شاه و
عباس ميرزاي نايب السلطنه و محمد شاه و مظفر الدين شاه قاجار موجود است كه در
بين آنها ترجمه هاي از فرنگي بفارسي دوره عباس
ميرزا بسيار حائز اهميت و قابل استفاده است.
علاوه برين ترجمه ها در بين كتب سلطنتي مجموعه هاي نفيسي وجود دارد كه مهمتر از
همه مجموعه جغرافياي تاريخي است.- توضيح آنكه ناصرالدين شاه اغلب بفرمانداران و
يا ماموراني كه بنقاط مختلف ايران مي فرستاد دستور مي داد كه آنها شرح سفر و
خصوصيات محل ماموريت خود را علي قدر اطلاع خود بنگارند و براي او ارسال دارند،
آنها هم باين دستور برحسب فهم خود لباس عمل مي پوشاندند و خصوصيات نقاط مزبوررا
بروي كاغذ مي آوردند و بعرض ناصرالدين شاه مي رساندند. ناصرالدين شاه پس از
قرائت نوشته هاي آنان آن نوشته ها را بكتابخانه سلطنتي مي سپرد كه امروزمندرجات
آنها يكي از بهترين اسناد توضيح دهنده وضع ايران در صد سال قبل مي باشد.
غير از كتب سلطنتي، كتابخانه ملي بعدها از خاندانهاي فضل پرور و دانش دوست كتب
چندي خريد كه از آنجمله اند: خاندان محتشم السلطنه اسفندياري، خاندان بدر،
خاندان راد، خاندان نصيري، خاندان وصال و ديگران كه نام همه آنها در ليست هاي
ثبتي كتابخانه موجود است. البته ناگفته نماند كه غير از كتب مزبور از كتابخانه
عمومي معارف نيز كتب چندي باين كتابخانه انتقال داده شده است كه فهرست آقاي عبد
العزيز جواهر الكلام مبين خصوصيات آن كتب مي باشد.
باري اين كتابخانه كه بدين ترتيب تاسيس شد تا انتصاب جناب آقاي دكترمهدي محقق -
استاد فعلي دانشكده ادبيات - بعضويت آن جز فهرست آقاي جواهر الكلام فهرست يافيش
مرتبي نداشت و معرف كتب فقط دفاتر ثبتي و ليستهاي خريداري بود، بلي آقاي دكتر
مهدي بياني رئيس اسبق
كتابخانه دو دفتر يكي شامل هزار و اندي كتاب عربي و ديگر حاوي 316 جلد كتاب
كتابخانه عمومي معارف تهيه كرده بودند كه در آن دفترها نام هر كتاب و شماره پشت
جلد ( شماره پشت جلد را فقط دفتر عربي داشت) و محلي كه كتاب مزبور از آن محل
فراهم آمده بود با يكي دو مشخص ديگر وجود داشت.آقاي دكتر محقق پس از انتصاب دست
بتحرير فيش مختصري براي هر كتاب زدند و در فيشهاي خود سعي كردند كه نام كتاب و
نام نويسنده و تاريخ كتابت و شماره صفحات و اندازه كتاب و شماره پشت جلدآن مشخص
شود و بدين ترتيب براي نخستين بار فيشهاي ايشان و دفتر كتب عربي فراهم آمده از
طرف آقاي دكتر بياني وضع كتب خطي راروشن كرد و اجمالانشان داد كه درين گنجينه چه كتبي موجود است.
شماره كتب خطي: نسخ خطي كتابخانه ملي ايران بدو قسمت تقسيم شده اند: يكي كتب
عربي و ديگر كتب فارسي، در قسمت فارسي تعدادي كتابهاي تركي وفرانسه جاي دارند.-
شماره پشت جلد كتابها اعم از عربي و غيرعربي برحسب قطع و چيده شدن آنها در
قفسه هاست البته شماره كتب عربي عليحده و از آن كتب غيرعربي نيز جداست و ما در
فهرست شماره كتب غيرعربي را با حرف "ف" و از آن عربي را با حرف "ع" نموده ايم.
در ترتيب جنگها و مجموعه ها قرار برين رفته كه هر مجموعه يا جنگي اگر واجدرساله
فارسي بود بان در قسمت كتب غيرعربي جا داده شود. متاسفانه با وجود دقتي كه در
تفكيك كتب غيرعربي از عربي شده باز بين كتب غيرعربي ما بكتب عربي برمي خوريم كه
چون شماره رديف و پشت جلد در نقل و انتقال ها نقش اساسي بازي مي كند نتوانستيم
محل آنرا تعويض
كنيم و در قسمت عربي قرار دهيم، بناچار آن كتابها در آن محل غير ما وضع له خود
ثابت ماندند.
اين مختصر كه گذشت وضع اجمالي قسمت خطي كتابخانه ملي بود تا آنكه دور فلكي و
گردش ايام اين ضعيف را بتصدي آن كشيد و ضمنا رياست كل كتابخانه هم با گشتي و
وسائطي از آقاي دكتر بياني بدست آقاي ايرج افشار افتاد. اين جوان - كه
خدايش سلامت نگاهداراد- پس ازتصدي بمقام رياست كتابخانه ملي ايران چون اين ضعيف
را علاقه مند بنگارش فهرست كتب خطي كتابخانه ملي يافتند با جديت و پشتكاري خاص
مقدم بفراهم آوردن وسيله كارگر ديدند و آنقدر كوشش كردند تا وسائل كار آماده شد
و اين ضعيف توانست دست بتحرير فهرست زند. براي تحرير فهرست ابتداء صلاح در آن
ديده شد كه فيش توضيحي مفصلي براي هر كتاب نوشته شود بدين منظور كميسيوني از
كتابشناسان ايران تشكيل گرديد و بصلاح ديد آنان مطالب مندرج در آن فيشها تنظيم
شد. كميسيون مزبور طرح صورت فيشي ريخت كه گمان ميرود امروز بصورت پايه واساس در
ساير كتابخانه ها مورد عمل باشد. عناصر موجود در آن فيش بقرار زير است: هر فيش
واجد دو قسمت مي باشد: يكي قسمت نسخه شناسي كه در آن از مطالب فني و خصوصيات
نسخه ها صحبت مي شود و بعباره ديگر نشان دهنده: شماره ها و اندازه ها، تعداد
سطور، نوع خط، نوع كاغذ و وضع جلد و تزيينات خارج و داخل آن تزيينات داخل نسخه،
تاريخ تحرير نسخه نام كاتب نسخه، نام محلي كه نسخه در آن محل كتابت شده و
بالاخره نام شخصي كه اين نسخه باو اهداء شده باضافه وضع حواشي نسخ و خصوصيات
ديگر است. انصافا درين قسمت آنچه لازم است تا گفته آيد و نسخه را از لحاظ
بايگاني
و خصوصيات مادي و فني مشخص كند گفته آمده است و فيش هر نسخه اي كه باين شكل پر
شد بواقع عنوان جامع و مانع مي گيرد.
ديگر قسمت كتابشناسي درين قسمت: نام كتاب، نام مولف، نام مترجم، تاريخ تاليف و
ترجمه، نام آنكس كه كتاب بجهت او تاليف شده، موضوع كتاب،بحثي راجع بمطالب مندرج
در كتاب و بيان فصول و ابواب آن و بالاخره آغاز و انجام كتاب آمده است و بعباره
ديگر از آنچه لازم براي معرفي مطالب مي باشد چيزي فروگذار نشده است
پس از فراهم آمدن فيش ها بدين صورت از اين ضعيف خواسته شد كه دست به پر كردن
عناصر موجود در فيش ها زند و اساس اين فهرست را آماده كند . اين ضعيف متوكلا
علي الله در معيت يكي از اعضاي جوان و باذوق كتابخانه آقاي خسروسليمي -كه خدايش
همواره مطبوع نگاهداراد -مقدم به پر كردن عناصر موجود در فيش شد .و روش كار بر
اين قرار گرفت كه آقاي خسرو سليمي عناصر فني
نسخه شناسي را پر كنند يعني شماره ها و اندازه ها و تعيين نوع خط و جنس كاغذ و
بيان تزيينات جلد و پشت جلد و داخل نسخ و در بعضي موارد تاريخ كتابت نسخه و نام
كاتب را ايشان تحرير نمايند و پر كردن بقيه عناصر فيش بعهده اين حقير باشد يعني
با اين تقسيم كار تبين قسمت كتاب شناسي و پاره اي از قسمتهاي علمي نسخه شناسي
محول باين ضعيف شد و بدين ترتيب تعيين نام كتاب و نام مولف و مترجم و تاريخ
تاليف و ترجمه و تعيين نام آن كسي كه اهداء تاليف باو شده و بيان موضوع كتاب و
خلاصه نمودن مطالب آن در چند سطر و معين كردن فصول و ابواب كتاب و تشخيص سال و
محل كتابت نسخه را در بعضي از موارد كه مشخص نبود اين حقير انجام داد و خدا شاهد است كه درين زمينه با ضعف قوه باصره
او چه رنج دائري كشيد تا عنصري صحيح در فيش قرار گيرد. روزها در پس روزها رفت و
قرائت كتابي از بدء تا ختم آن چند بار بسر آمد تاقرينه اي براي تعيين نام آن يا
نام مولف في المثل بدست آمد يا آنكه معين شداين كتاب بخواهش كدام امير يا بزرگي
تاليف شده و موضوع آن چيست و علت ترجمه و تدوين آن چه بوده است، تا كسي را سر و
كار با كتب خطي نباشد نميداند آنچه در اينجا گفته مي شود چه معني دارد
باري چون تعدادي از فيشها بدين ترتيب فراهم آمد آقاي ايرج افشار تامين اعتبار براي چاپ
جلد اول اين فهرست كردند. متاسفانه هنوز نمونه اي چاپ نشده بودكه جناب ايشان از
كتابخانه ملي رفتند ولي مساله چاپ خوشبختانه پس از رفتن ايشان با جديت آقاي
ابراهيم صفا رئيس فعلي كتابخانه ملي در بوته اجمال نماند و از قوه بفعل آمد. از
آنجا كه درج همه مطالب مندرج در فيشها در صفحات فهرست زائد مي نمود قرار بر اين
رفت كه از آن مطالب خلاصه اي بعمل آيد وآن خلاصه بچاپ رسدبراي خلاصه كردن مطالب
فيشهاكارمنددانشمند ديگري از كتابخانه ملي، آقاي محمدعلي شيخ شوشتري، بجمع مادو
اضافه شدند. فعززنا بثالث - و اقدام بخلاصه كردن فيش ها و تهيه مطلب براي
چاپخانه نمودند. ديگر چيزي براي چاپ باقي نمانده بود جز مساله تصحيح مطبعي
نمونه هاي چاپخانه و بار اين مساله هم بموجب مثل معروف "هر كجا كه سنگ است بپاي
لنگ است" با بر دوش اين ضعيف گذاردن حل شد و حقير با ناتواني باصره نمونه هاي
چاپي را در چهار يا پنج نوبت تصحيح كرد و امر چاپ را پيش برد تا توانست اين جلد
را تقديم خوانندگان محترم كند. حال اگر خداي ناكرده در ضمن قرائت اين فهرست به
اشتباه چاپي برخورد
شد اميد است كه بنابر قاعده "ليس علي المريض حرج" ديده عفو بر آن گشوده شود.اين
بود داستان اجمالي نگارش فيشهاي كتب خطي كتابخانه ملي و مساله تهيه فهرست آن كه
اكنون با كسب اجازه از خوانندگان معظم بقسمت ديگراين مقدمه پرداخته مي شود يعني
توضيح مطالب مندرج در فهرست.
هر نسخه كتاب درين فهرست بدينصورت توضيح داده شده است: ابتداء در طرف راست صفحه
شماره پشت جلد و رديف آن مي آيد با متمم حرف "ف" چون 367 / ف (كه متاسفانه بر
اثر نبودن مميز در چاپخانه از علامت "ر" بجاي آن استفاده شده است.)، بعد در طرف
چپ صفحه بين الهلالين "موضوع" كتاب ذكر مي شود، البته غرض از موضوع آن معني
معروف در نزد اهل منطق نيست بلكه مقصود از آن معني مصطلح بين كتابداران است، در
انتخاب موضوع تاآنجا كه امكان داشت سعي برين رفت تا اصطلاحاتي اخذ شود كه معروف
اهل فن باشد و حتي اگر مطالب كتاب در بادي امر اصطلاحي را پيشنهاد مي كرد كه در
جزء مصطلحات اهل فن نبود از اين اصطلاح پيشنهادي در گذشته شد و اقرب اصطلاح
معروف اهل فن نبود از اين اصطلاح پيشنهادي در گذشته شد واقرب باصطلاح معروف اهل
فن بجاي آن اخذ گرديد. لذا اگر در مواردي بديد اول موضوع متخذه بظاهر موافق
مطالب كتاب درنيامد محظور و اشكال آن امر مذكور در فوق بود. - از موضوع كه
بگذريم با حروف درشت و بين محل شماره و موضوع "نام كتاب" مي آيد و اين نام يا
نام اصلي و موجود در كتابست و يا نامي است كه ديگران بر آن گذارده اند. توضيح
آنكه سيري در يك كتابخانه خطي غالبا انسان را بكتبي برخوردمي دهد كه مطالعه بدء
تا ختم آنها مبين نام آن كتب نيست و ناچار براي تعيين نام آن بايد يا از فهرست
كتابخانه هاي ديگر استفاده كرد و يا آنكه خود نامي بر آن گذاشت. روش اين فهرست
در اينمورد
بر آن است كه تا سر حد امكان سعي در استقصاء نام كتاب شود و در صورت عدم دسترسي
بنام آن، چه از خود كتاب و چه از فهرست هاي ديگر، چنانكه نام موجود در ليست
بايگاني كتابخانه نامناسب با مطالب آن كتاب نبود آن نام اتخاذ شود و درصورت عدم
موافقت نام ديگري موافق با مطالب مندرج در آن كتاب بر آن گذاشته شود و از آنجا
كه ممكن است نسخه ديگري ازين كتاب در كتابخانه ديگر با نام ديگر باشد وطالب نسخ
متعدد اين كتاب نتواند از نام موجود در اين فهرست براي دسترسي به نسخه موجود در
آن كتابخانه استفاده كند لذا تا سرحد امكان ابواب و فصول و مندرجات ما بين
الدفتين اين كتاب كه كافي براي شناسايي واقعي كتابست شرح داده شد تا پژوهنده و
طالب اين كتاب بتواند با در دست داشتن اين توضيحات مطلوب خود را در هر جا كه
ببيند بيابد و بالاخره اگر اين توضيحات هم راهبر او نبود "آغاز" و " انجام "
كتاب او را راهبر شود. چون از نام كتاب بگذريم "بنام نويسنده" و " مترجم " آن،
زير نام كتاب، درين فهرست بر خواهيم خورد. توضيح آنكه كتب موجود درين كتابخانه
بر دو گونه اند يكي كتبي كه بدست مولفي تاليف شده اند و ديگر كتبي كه از طريق
مترجمي ترجمه گرديده اند - راجع بكتب نوع اول تا آنجاكه امكان داشت نام نويسنده
چه از متن كتاب و چه از تاريخهاي ادبيات و فهرست هاي ديگر اخذ گرديد و درين
فهرست آمد. حال اگر بكتبي برخورد شد كه نام مولف نداشت حتما عدم ذكر نام او
بواسطه بدست نيامدن اين نام از متن و مراجع ديگر بود، گرچه در بعضي موارد نام
نويسنده مستقيما از متن بدست نيامد ولي تعريضهاي موجود درعبارات كتاب راهبرخوبي
براي اين ضعيف در دسترسي باسماء مولفان بود و ازين طريقه خاصه در دواين استفاده
بسيار براي تعيين نام شاعر شده است.
در ترجمه ها سعي بر اين رفته است كه نه تنها مترجم معرفي شودبلكه علت ترجمه نيز
ذكر گردد. لذا در پاره اي از كتب علاوه بر نام مولف نام مترجم هم آمده است و
بالعكس در پاره اي ديگر متاسفانه هيچ امري در كتاب ما را بنام مولف و مترجم
نرساند و كتاب با وجود تلاش بسيار بدون نام نويسنده و مترجم در فهرست آمد.
پس از نام مولف و مترجم ما بتاريخ تاليف و ترجمه برمي خوريم اين تواريخ يا از
متن كتاب اخذ شده اند يا از فهرست هاي ديگر و يا از تاريخ حيات نويسنده و مترجم
و يا از لغزها و تعريضهاي موجود در متن كتاب و بالاخره در پاره اي از اوقات از
تاريخ حيات و وفات فلان بزرگ و خاني كه اين كتاب باواهداء شده است بر آمده اند.
حال اگر در اين فهرست بكتابي برخورد شد كه واجد تاريخ نبود اين بدانست كه
معرفهاي فوق هيچكدام نتوانستند گره از مشكل ما بگشايند. بلي در پاره اي ازموارد
چون ذكر تاريخ ترجمه كافي بنظر رسيد فقط بدرج آن قناعت رفت و بس.
از آنجا كه غالب كتب بزمان قديم بر اثر تشويق شاه يا امير و وزيري و يا بزرگ و
خاني و يا التماس و خواهش دوست و برادر ديني ومذهبي اي تاليف مي شده است كه ذكر
نام آن ها در فهرست مهم مي نمود لذا تا حد امكان نام اين كسان، در صورت دسترسي،
در فهرست آمد و در درج اين نامها نيز سعي بر آن رفت تا نام مزبور بانصورتي آيد
كه در متن بوده و يا متداول بين اهل فن ميباشد و چون قصد درين فهرست معرفي كتاب
بود نه معرفي نامهاي افراد فوق لذا سعي شد كه وقت و صفحات اين فهرست مثل اغلب
فهرستهاي ديگر در معرفي نامهاي مزبور تضييع نشود و توضيح و تبيين بيشتر اين
نامها
بعهده كتب تاريخ ادبيات گذاشته شود.
از مطالب فوق كه بگذريم بمساله توضيح و بيان مطالب كتاب مي رسيم درين مورد غالب
كتب من البدء الي الختم خوانده شد تا بتوان خلاصه اي از آن درين فهرست آورد.
متاسفانه چون تضييقاتي از جهت كاغذ و چاپ در بين بود سعي زياد در خلاصه كردن
مطالب مزبور شد ولي با همه اين احوال آنچه لازم براي معرفي مطالب كتاب بوده آورد
ه شد . (آنچه ناگفته نبايد گذارد اين است كه در بيان مطالب
و مباحث كتاب بهيچوجه امري از آن بفهرست كتابخانه ديگري احاله نگشت) حال
اگر خواننده معظم در پاره اي از موارد فشردگي در عبارات اين فهرست مي بيند بايد
بتضييقات مورد بحث توجه كند ولي با اين وجود تضييقات باز در وقت بيان مطالب
همواره از آوردن فهرست ابواب و فصول و تقسيمات مطالب كتاب ذره اي مضايقه نگرديد
و علاوه بر آن در ترجمه ها علت ترجمه و در تاليفها سبب تاليف و قصد نويسنده و
روش بيان او و مسائل مطروحه در كتاب و غرض ازين مسائل بوجه اجمال مطالبي آورده
شد و بعبارت ديگر از مطالبي كه بنظر حقير كافي براي اطلاع اجمالي بمافي الكتاب
بود چيزي دريغ نشده است. در معرفي ديوانها سعي بر اين رفت كه اشعار متفاوت
صفحات يك يك از قصيده و غزل و ترجيع بند و مثنوي و رباعي و فرديات وتركيب بند و
مسمطات معلوم گردد و نشان داده شود كه قصيده مثلا از چه صفحه تا چه صفحه است و
غير آن در چه صفحاتي مي باشد و نيز در معرفي قصائد و غزليات و بطور كلي اشعاري
كه حاوي قافيه معيني مي باشند آورده شد كه آيا در تنظيم قصايد و اشعار مزبور
رعايت ترتيب حروف الفبايي آخر قوافي شده است يا نه يعني قوافي آيا از الف شروع
شده و بترتيب تاياء رفته است يا نه.
در قسمت معرفي مطالب كتاب گاهگاه بخصوصيات نسخه شناسي كتاب نيزمي خوريم و آن در
موارديست كه سقطات و افتادگيهايي باول و آخر كتاب است از آنجا كه مرز مشخصي بين
خواص نسخ و كتب در پاره اي از موارد نيست اميد است كه اين تداخل موجب ايراد
صاحبنظران نشود.
چون نقل عبارات آغاز و انجام كتب خطي از بهترين معرفات هر كتاب و نسخه است لذا
درين فهرست ازين معرف نيز استفاده شد و مطالب اول و آخر كتاب چنين آمد: در
صورتيكه نسخه ترجمه باشد و مترجم شرحي قبل از مطالب كتاب بر آن نوشته باشد
نخستين جمله او بصورت آغاز نسخه يا "آغاز ترجمه" آمد و سپس "آغاز كتاب" نقل
گرديد. راجع باخر كتاب نيز قضيه چنين است يعني همواره جمله آخركتاب بصورت انجام
آمد، در صورتيكه نسخه واجدعبارات اضافي بعنوان پايان بود پايان نسخه درين فهرست
بشكل "آخر نسخه" نگارش يافت. در كتبي كه بواسطه افتادگي آغاز و انجام آن دسترسي
به نخستين و آخرين جمله اول و آخر كتاب ميسر نشد آغاز بصورت "آغاز نسخه" با
نخستين جمله نسخه شروع گرديد و پايان نيز بصورت " پايان نسخه " با آخرين جمله
نسخه ختم گرديد. انشاء الله توضيحات فوق مبين مطالب كتابشناسي اين فهرست باشد و
چنانكه اين توضيحات نقطه اي را تاريك گذارد يك تصفح اجمالي اوراق فهرست و مطالب
آن كشف هر مورد تاريكي را خواهد كرد و نظر نويسنده فهرست را بعيان نشان خواهد
داد.
چون مطالب كتابشناسي بپايان آمد مباحث نسخه شناسي شروع ميشود اين قسمت كه با
حروفي ريزتر در زير قسمت كتابشناسي مي آيد.
نخست از وضع خط نسخه صحبت مي كند از انجا كه اختلاف اساسي خطوط نسخه هاي موجود
درين كتابخانه اختلاف بين خط نسخ و نستعليق است، لذا بهنگام بيان نوع خط هر
نسخه تكيه برين دو نوع شده و نامي از انواع ديگر خطوط فارسي و عربي از قبيل
"ريحاني" و "رقاع" و "كوفي" و امثال آن برده نشده است زيرااولا مردمان اين زمان
را چندان آشنايي با اين نوع خطوط نيست و ثانيا اختلاف مهم، چنانكه گذشت، فقط
اختلاف بين خط نسخ و نستعليق است و ثالثا از انواع خطوط فوق، خط بيشتر نسخه ها
با اين دو نوع است و رابعا اجماع فهرست نويسان برينست كه اگر خطي بيان شود نوع
آن در بين اين دو نوع بيان شود و خرق اجماع هم مستحسن نبود. چون از بيان نوع خط
فارغ آمديم " تاريخ كتابت " نسخه مي آيد درين قسمت يا تاريخ كتابت در نسخه آمده
يعني ( در آخر يا در وسط يا در ابتداء ) و يا ازپشت صفحه اول معلوم شده است اگر
هيچيك از آن ما را بجايي نرساند تاريخ بتقريب از زمان حيات كاتب و يا حيات آنكس
كه نسخه براي او نوشته شده و قرائن ديگر چون حدس از روي خط و كاغذ باحتمال مشخص
گرديد. پس از تعيين " تاريخ كتابت " نسخه " نام كاتب " آن مي آيد البته اين در
صورتي است كه دسترسي بنام كاتب امكان داشته باشد و در آن كتبي كه دسترسي ممكن
نبود و قرينه اي نيز راهبر ما واقع نگرديد از ذكر نام كاتب در گذشته شد. بعد از
نام كاتب "محل كتابت" و " نام كسي كه اين نسخه باو اهداء گرديد " مي آيد و اين
دو نيز از روي نسخه تعيين مي شوند و چنانكه نسخه اي واجداين دو نام نبود بناچار
در فهرست هم از ذكر اين دو نام صرفنظر ميشود. پس از تعيين اين دو " شرح تزيينات
داخلي هر نسخه " مي آيد درين قسمت سعي شده كه تذهيب و سرلوحه و جدول و طلا
اندازيها و گل و بته و خطوط اضافي و وضع
تحرير سرفصلها و عناوين و اسماء اعلام و خطوطي كه روي آنها كشيده شده ورنگ مركب
آن ذكر گردد ( در رنگ مركب قرمز بعكس قدما از كلمه " سرخ " صرفنظر شد زيرا
مردمان امروز را با آن نوع مركب آشنايي نيست ) و چنانكه نسخه اي ساده يا حاوي
تزيينات متعدد بود شماره صفحات آن نقل گردد و بالاخره در دواوين وضع ابيات و
سطور معين شود و نيز اگر صفحه و ورقي بدون نوشته بود ذكري از آن صفحه و ورق
بميان آيد و همچنين اگر نسخه اي حاوي نقشها و اشكال بود تعداد آن ها معين شود .
از خصوصيات داخلي نسخه كه بگذريم مساله " جلد " و مختصات آن بيان مي گردد درين
قسمت نوع چرم يا كاغذ يا پارچه پشت جلد و سپس تزيينات بيروني و اندروني جلد و
اندازه آن برحسب ميليمتر ( ابتداء طول و سپس عرض ) ذكر مي شود.
پس از بيان خواص جلد خصوصيات " كاغذ " از قبيل جنس و نوع ورنگ آن تعيين مي گردد
و چنانكه لبه كاغذ واجد رنگي بود اين رنگ نيز بيان ميشود و پس از اين توضيح
تعداد " اوراق كتاب " در اغلب بصورت برگ و ورق نه بصورت صفحه آنهم برحسب برگ
شماري ت- كه اكثر اين برگ شماري ها از زمان آقاي دكتر بياني شده است - مي آيد و
سپس " تعداد سطور " هر صفحه ذكر ميشود در اينجا ملاك صفحاتي اند كه از ابتدائتا
انتهاي آن حاوي نوشته اند نه صفحاتي كه مقداري خالي دارند كلمه " كامل " در
فهرست ناظر بر اين امر است. ازين قمست كه بگذريم " اندازه نوشته " موجود در هر
سطر مي آيد آنهم برحسب ميليمتر ( ابتداء طول و بعد عرض ) و باخر دو شماره بصورت
كسر با حرف " س " مي آيد كه اين دو شماره مبين شماره دفترهاي ثبتي و حرف " س "
" كلمه سلطنتي " است و بدين ترتيب اين دو شماره
و حرف " س " نشان دهنده كتابخانه ايست كه اين نسخه از آنجافراهم آمده است. گرچه
علائم و شماره هاي ديگري نيز درين كتابخانه وجود دارد كه حاكي ازمحل فراهم آمدن
نسخ ديگري جز نسخ سلطنتي است چون درين جلد از فهرست بتوضيح آنها احتياجي نيست
انشاء الله در مجلدات ديگري كه بيان كننده آن كتب است آن علائم شرح داده خواهند
شد.
اين بود اجمالي از معرفات كتب و خصوصيات نسخ مندرج درين فهرست. اما درباره
مجموعه ها و جنگ ها روش اين فهرست چنين است در هر مجموعه تعداد كتب موجود در آن
بابتداء معلوم ميشود و بعد با شماره هاي فرعي ناشي از اصلي شماره هر كتاب موجود
در مجموعه مشخص مي گردد و تحت آن شماره فرعي و اصلي آن كتاب شرح داده ميشود واز
آنجا كه مشخصات كامل نسخه شناسي مجموعه بابتداء آمده است ديگر خصوصيات نسخه
شناسي هر كتاب عليحده ذكر نميشود و فقط در ذيل خواص كتابشناسي اشاره ميشود كه
اين كتاب از كدام صفحه تا كدام صفحه مجموعه است. بلي اگر اين نسخه واجد مختصات
نسخه شناسي خاصي باشد كه عدم ذكر آن موجب فوت امر مهمي شود در اين مورد آن
مختصات در ذيل كتابشناسي مي آيد.بااين توصيف شماره 2/365رف في المثل نشان دهنده
كتاب دوم مجموعه ايست كه شماره اصلي آن 365 رف است.
اما درباره جنگها مطالب يك يك صفحات آن در فهرست نشان داده شد و اگر اين مطالب
در چند صفحه آمده بود معين گرديد كه آنها از كدام صفحه تا كدام صفحه اند در
اينجا گمان ميرود مطالعه اجمالي خواص يك جنگ مندرج در فهرست ظاهرا بهتر از هر
نوشته اي ديگر راهبر خواننده باشد.
درباره رسم الخط هاي مطالب منقوله از نسخ سعي شد تا حدامكان رسم الخط همان باشد
كه در نسخه منقول عنها بوده مگر در مواردي كه غلط فاحش از طرف كاتب در آنهاديده
شود در اينجا ديگر تبعيت از آن رسم الخط نشده ودست بتصحيح آن اغلاط زده گرديد و
نوشته صحيح در فهرست آمد.
اين بود شرح آنچه درين جلد از فهرست يا جلدهاي ديگر مي آيد اميد است بااين خدمت
گرهي از فروبسته هاي كتابداري و كتابشناسي گشوده شود.
در خاتمه اين ضعيف بي مقدار بر خود واجب مي بيند تا از بزرگان و اعاظمي كه در
فراهم آمدن اين فهرست باو كمك و عنايت فرموده اند سپاسگزاري كند. ابتدا شاكر
جنابان آقايان مجتبي مينوي و دكتر محمد معين است كه حضرات معظم اليهما همواره
رافع موانع و موجد شرايط و مشوق حقير در تهيه اين فهرست بوده اند. جناب آقاي
مينوي غالبا مطالب فيشها را از زير نظر دقيق خود مي گذراندند و اين ضعيف را بر
بسياري از زلتها و لغزشها واقف مي فرمودند كه اگر لطف عميم ايشان نبود حقير در
نزد خوانندگان سربزيريهاي فراوان داشت.
استاد معظم جناب آقاي دكتر معين اغلب موارد، خاصه در مواردي كه عوائق و مشكلات
موجب دلسردي و دست باز كشيدن حقير از ادامه كار ميشد، با نصايح و تشويقهاي خود
مشجع اين ضعف بر ادامه كار مي شدند و اگر در اين باره گفته شود " و كل عندنا من
عنده " بگزافه چيزي گفته نشده است.
بعد از جناب آقاي ايرج افشار جوان با حرارت و كتابدوست و كتابدار محترمي، كه
خدمات ايشان بفن كتابداري در ايران معلوم خاص و عام است،
تشكر مي كند كه زحمات اوليه براي تحرير اين فهرست را در نهايت صداقت كشيدند.
سپس از جناب آقاي ابراهيم صفا رئيس محترم فعلي كتابخانه ملي ايران متشكر است كه
پس از احراز بمقام رياست كتابخانه با ادامه كار موافقت كردند و از فراهم آوردن
وسيله كار و دفع عوائق و موانع ذره اي كوتاهي ننمودند اگر آقاي ايرج افشار علت
محدثه اين كار باشند ايشان بي شك علت مبقيه آنند خداوند ايشان را در ادامه
اينگونه كارها موفق بداراد زيرا اگر زحمات ايشان نبود معلوم نبود كه اين فهرست
في الحال در چه شهري از عدمستان بود.
نويسنده بدينسويله از جناب آقاي محمدتقي دانش پژوه كتابشناس محترم سپاسگزاري
مي كند چه جناب ايشان هم باول كار و هم بمواقع ديگر راهبر و رهنمون او در تهيه
اين فيش ها و فهرست بودند جزاه الله تعالي عني جزاء خيرا.
اين ضعيف نمي داند كه چگونه از محبتهاي بيدريغ دو همكار عزيز خود آقايان خسرو
سلميي و محمدعلي شيخ شوشتري تشكر كند كه بهنگام كار تحمل هرگونه تلخ محضريها او
را نمودند و با لبخندهاي شيرين خود باين كار خشك لطف و حلاوت بخشودند و فقهما
الله تعالي في الدارين.
نويسنده همواره از خداي بزرگ موفقيت در كار و زندگي براي آقايان ميرفخرائي و
محمود رضائيان مدير عامل و كارمند چاپخانه دانشسرايعالي مسالت دارد چه آنها در
چاپ اين فهرست با روي گشاده از بذل آنچه در حيطه قدرت خود داشتند چيزي دريغ
نكردند و اين ضعيف را براي هميشه ممنون خود نمودند. و الحمد لله الذي ارسل
الينا رسولا حامل كتاب و كتابه ام الكتاب و السلام علي من اتبع سبيله و كتابه
اسفند 1343 - سيدعبدالله انوار
فهرست نسخه هاي خطي فهرست کتابهای خطی این ماخذ
نمايه نام كتاب × نشانه شماره كتاب است .
×× (ص) نشانه شماره صفحه كتاب است . ××× مخرج كسر نشانه رديف يك كتاب در مجموعه است . آئين اكبري : ش × 124، ص ×× 116
آداب المشق : ش ××× 1/464 ، ص 449
آيات الاحكام : ش 265 ، ص 261
ابواب الجنان : ش 45 ، ص 33
اثبات الحق : ش 419 ، ص 401
اثبات خلافت : ش 325 ، ص 319
احسن القصص : ش 130 ، ص 120
احكام زايجه محمدشاه قاجار : ش 357 ، ص 346
احمد شاه دراني (= تاريخ احمد شاه دراني ) : ش 1/62 ، ص 52
احوال ملائكه : ش 302 ، ص 295
اخبار الملوك مظفري : ش 482 ، ص 464
اختيارات بديعي : ش 157 - 223 ، ص 162- 215
اخلاق ناصري : ش 307 - 360 ، ص 299 - 348
ادعيه : ش 451 ، ص 437
اردوكشي : ش 228 ، ص 234
ارشاد الخلايق : ش 454 ، ص 439
اسرار الحكم : ش 236 ، ص 240
اسرار فراموشخانه ؛ ش 12/ 149 ، ص 152
اشجار و اثمار : ش 155 ، ص 160
اشعار رودكي و قطران : ش 1/ 171 ، ص 175
اصلاح نامه (= كتاب علم جنگ ) : ش 77 ، ص 66
اكبر نامه (= تاريخ اكبر شاهي ) : ش 159 ، ص 164
اكسپز يسيون كلمبين : ش 195 ، ص 194
اكسير العارفين : ش 3/ 225 ، ص 218
القاب علي عليه السلام : ش 5/ 431 ، ص 413
انجمن خاقان : ش 8 - 71 - 108- 126، ص 5 - 62- 105 - 117
انشا، تركي : ش 4/ 101 ، ص 87
ايرادات ميرزا فتحعلي بتاريخ رضاقلي خان : ش 9/149 ، ص 150
ايساغوجي : ش 2/ 328 ، ص 322
بحر الاسرار : ش 361 ، ص 349
بحر الالفاظ : ش 238 ، ص 314 بدايع الانوار في احوالات سايع الاطهار : ش 320 ، ص 314
بدايع السحر في صنايع الشعر : ش 173 ، ص 177
بزم آرا : ش 421 ، ص 403
بستان السياحه : ش 58 ، ص 49
بساتين الخاقان : رك به " بوستان الصنايع "
بسط مطالبي كه از ميرزا ملكم خان ناظم الدوله شنيده شد : ش 15/149 ، ص 154
بوستان الصنايع (= جلد دوم بساتين الخاقان ) : ش 59 ، ص 50
بهجه التواريخ : ش 376 ، ص 364
بيانات شيباني : ش 480 ، ص 462
بيان مرض ناشي از خوردن گوشت خوك و جراحي نظامي : ش 313 ، ص 304
بيست باب تشريح : رك به " رساله دكتر پولاك " بيعهالافاخم: ش 230 ، ص 236
ت
تاريخ آستانه عراق : ش 279 ، ص 272
تاريخ احمد شاه دراني : رك به " احمد شاه دراني
تاريخ اكبر شاهي : رك به " اكبرنامه "
تاريخ الكساندر اول امپراطور روس : ش 474 ، ص 458
تاريخ امپراطور نيكو لا و وقايع سي سال سلطنت او : ش145، ص 139
تاريخ انكشافات و اختراعات : ش 465 ، ص 450
تاريخ انگلستان : ش 72 ، ص 62
تاريخ انگليس : ش 300 ، ص 293
تاريخ پطر كبير : ش 476 ، ص 459
تاريخ تبت (جلد اول ) : ش 276 ، ص 270
تاريخ تقويمي : ش 1/ 68 ، ص 58
تاريخ تنزل و خرابي دولت روم : ش 66 ، ص 56
تاريخ جنگ چين وقشون متحده ملل اروپا ( جلد اول ) : ش 226 ، ص 233
تاريخ جهان آرا (جلد ثاني ) : ش 15 ، ص 10
تاريخ حافظ ابرو : ش 92 ، ص 78
تاريخ روسيه : ش 146 ، ص 141
تاريخ سلاطين روسيه : ش 295 ، ص 289
تاريخ سلاطين عثماني : ش 440 ، ص 429
تاريخ سلطاني : ش 83 - 243 ، ص 71 ، 245
تاريخ سلطنت مظفر الدين شاه قاجار : ش 436 ، ص 427
تاريخ صاحبقراني : ش 63 ، ص 54
تاريخ عضدي : ش 426 ، ص 451
تاريخ علوم محاربات : ش 277 ، ص 271
تاريخ فرانسه : ش 165 ، ص 170
تاريخ فردريك كبير پادشاه پروس : ش 117، ص 111
تاريخ كريد (= جزيره كرت ) : ش 284 ، ص 276
تاريخ كلده وآشور : ش 33 - 311 ، ص 24 - 303
تاريخ مختصر ناپلئون بناپارت : ش 356 ، ص 345
تاريخ ممالك هندوستان : ش 259 ، ص 256
تاريخ مملكت ايران وسلطنت سلسله جليله قاجار : ش 202 ، ص 200
تاريخ ناپلئون : ش 10 - 46 - 128 ، ص 7 - 34 - 118
تاريخ نگارستان : ش 172 - 174 ، ص 176 - 178
تاريخ وجغرافياي سيلان : ش 387 ، ص 373
تاريخ وصاف : رك به ((تجزيه الامصار و تزجيه الاعصار ))
تاريخ ويليوم اول پادشاه پروس : ش 411 ، ص 396
تجزيه الامصار و تزجيه الاعصار ( = تاريخ وصاف ) : ش 5/56 ، ص 45
تحفه الامثال : ش 2/ 488 ، ص 469
تحفه حكيم مومن : رك به " تحفه المومنين "
تحفه رضويه : ش 293 ، ص 288
تحفه المومنين (= تحفه حكيم مومن ) : ش 11-91-116-212-، ص 7-77-111-208
تحفه ناصريه : ش 483 ، ص 465
تذكره آتشكده آذر : ش 100 ، ص 84
تذكره الارض ناصري : ش 246 ، ص 247
تذكره انجمن خاقان : ش 35 ، ص 25
تذكره الاوليا، : ش 269 ، ص 264
تذكره الحكما، : ش 298 ، ص 292
تذكره دولتشاه سمر قندي : رك به " تذكره الشعراء"
تذكره الذاكرين : ش 398 ، ص 381
تذكره الشعرا، (= تذكره دولتشاه سمرقندي ) : ش 297، ص 291
تذكره شعراي معاصر خاقان : رك به " زينت المدايح "
تذكره نظام شاهيه : ش 16 ، ص 11
ترجمه آشپزي بورژواوسويل: ش 489، ص 469 ترجمه احوال پرنس كنسر : ش 234 ، ص 238
ترجمه اخبار روزنامه هاي مختلف لاتيوركي ورژورنال دوسن پطر زبوغ
وروزنامه گرافيك : ش 84 ، ص 72
ترجمه اسرار التنزيل : ش 158 ، ص 163
ترجمه انوار النعمانيه في بيان معرفه النشاه الانسانيه: ش 107، ص 104
ترجمه تاريخ جديد (جلد دوم ) : ش 220 ، ص 213
ترجمه تاريخ الحكما " شهرزوري: ش 160 ص 164
ترجمه تاريخ حيات فوبلاس : ش 25 - 222، ص 18-215..رك به" ترجمه حيات فوبلاش
ترجمه تاريخ الحكماء شهروزي :ش 160، ص 164
ترجمه تاريخ عتبي : رك به " ترجمه تاريخ يميني " ترجمه تاريخ يميني (= ترجمه تاريخ عتبي ) : ش 86 ، ص 74
ترجمه تقويم الابدان : ش 52 ، ص 39
ترجمه تلماك : ش 379 ، ص 367
ترجمه جغرافياي تاريخ : ش 462 ، ص 447
ترجمه حيوه الحيوان : رك به " صفات الحيوان "
ترجمه جنه الواقعيه : ش 441 ، ص 430
ترجمه حيات فوبلاس : ش 207 ، ص 204
رك به " ترجمه تاريخ حيات فوبلاش " ترجمه الخواص : ش 119 ، ص 112
ترجمه روزنامه انگليسي : ش 455 ، ص 440
ترجمه روزنامه ايلوستر اسيون ولتان ( لوتان ) : ش 34 ، ص 24
ترجمه روز نامه توردومند : ش 5 ، ص 3
ترجمه روز نامه توردومند شهر وينه : ش 29 ، ص 21
ترجمه روز نامه سن پطرز بورگ : ش 75 ، ص 65
ترجمه روزنامه گرافيك ( بزبان انگليسي ) ش 61-169، ص 52- 173
ترجمه روزنامه لوتان : ش 4 ، ص2
ترجمه روزنامه هاي اروپايي اخبار سال 1871- م . : 121، ص 113
ترجمه روزنامه هاي پاريس و لندن و اسلامبول : ش 330 ، ص324
ترجمه سفر نامه دكتر هانري لانسدل انگليسي :(ممالك آسياي وسطي روس ) ش 140 ، ص 135
ترجمه سفر نامه مادام زان دي لافوا : ش 73 ، ص 63
ترجمه سواره دو كنستان تي نوپل و نامه اوبعلي پاشاصدراعظم عثماني: ش 148، ص 142
ترجمه عهد نامه حضرت علي (ع) بمالك اشتر: ش 151-191، ص 157-191
ترجمه قانون بو علي سينا ( = كتاب اول از كتب خمسه ) : ش 94، ص 79
ترجمه قانون مدني : ش 147 ، ص 142
ترجمه قصيده لام عمرو : ش 367 ، 357
ترجمه كتاب سيد احمد شاكر افنديغ: 76 ، ص 65
ترجمه كتاب محاربات نادرشاه : ش 162 ، ص 168
ترجمه كتابي در باب قميسيون علمي اروپا : ش 31 ، ص 22
ترجمه كوه بيستون : ش 291 ، ص 287
ترجمه مكتوب شال مسمر بصدر اعظم عثماني ش 1/149، ص 144
ترجمه نقشه بزرگ : ش 416 ، ص 399
ترجمه نهج البلاغه : ش 111 ، ص 107
ترجيع بندهاتف : ش 17/ 101 ، ص 94
تزوك تيموري ( = نصايح الملوك ) : ش 24،136،156،197،218
ص 133 - 162 - 195 - 212
تزوك و الاجاهي : ش 134 ، ص 132
تسخير ارواح ( اسپر يتيسم ) : ش 456 ، ص 441
تصريف الكلام : ش 3/ 363 ، ص 353
تعدادي از احاديث موضوعه و معروف در زبان مردم : ش 10/431، ص 416
تعدد عوالم : ش 303 ، ص 296
تعريف ستاره زهره و حركت آن : ش 196 ، ص 195
تفسير منهج الصادقين : ش 74 ، ص 64
تفسير مواجب عليه : ش 79 ، ص 68
تفصيل جنگ واتر لو : ش 388 ، ص 374
تقويم سال اول حكومت محمد عليشاه : ش 287، ص 278
تقويم سال 1263 ق . : ش 391 ، ص 376
تقويم سال 1301 ق . ش 393،3 ص 378
تقويم سال 1326 ق . : ش 253 ، ص 252
تقويم ناصري : ش 154 ص 160
ث
ثمره الرياح : ش 327 ، ص 321
جام جهان نما : ش 19/ 225 ، ص 228
جامع ( = جوامع ) الحكايات و لامع (= لوامع ) الروايات : ش 141، ص136
جزوه ايجاد بلديه و ازبين بردن فضولات : ش 359 ، ص 347
جزوه درنظم افواج : ش 338 ، ص 331
جزيره كرت : رك به " تاريخ كريد "
جغرافياي و اسامي منازل افغانستان : ش 2/62، ص 53
جغرافياي دنيا : ش 481 ، ص 463
جغرافياي صورتي بنگي دنيا : ش 260 ، ص 257
جغرافياي عالم : ش 342 ، ص 334
جغرافياي قديم و جديد طالقان : ش 60 ، ص 51
جغرافياي قفقازيه : ش 2 ، ص 1 جغرافياي لرستان : ش 484 ، ص 465
جغرافياي لهستان : ش395 ، ص 379
جلاء العيون : ش 99 ، ص 83
جنگ : ش 2/ 188- 6/ 225 - 8/ 225 - 11/ 225 جند مكتوب : ش 3/ 410 ، ص 396
474، ص 189-220-221-223-1/ 347- 3/ 362- 1/399- 13/431 -
339 - 351 - 382 - 418 - 495
جنگ اشعار : ش 20/ 101 - 22/ 101 - 109
12/ 131 - 1/ 188 ، ص 95 - 96 - 105- 126 -188
جنگ چين و قشون ملك متحده ( جلد دوم ) : ش 272، ص 267
جنگ خراسان: ش 370 ص 360 جنگ در باطلاق و ميدانهاي ديگر : ش 364، 354
جنگ درتر كستان ( باب ششم ) : ش 133 ، ص 131
جنگ شعر : ش 200 - 21/ 225 - 262 ، ص 198-230-259
جنگ عبد الرزاق بيك دنبلي : ش 1/ 362 ، ص 350
جنگ فرانسه و آلمان : ش199 ، ص 197
جنگ فرانسه و روسيه : ش 468 : ، ص 453
جواهر التفسير : ش 85 ، ص 73
جهان نما : ش 55- 237 ، ص 41 - 241
جهانگشاي جويني : ش 7 ، ص 4
جهانگشاي نادري : ش 57 - 110 - 127 ، ص 48-106-118
چ چند مكتوب: ش 3/410، ص 396 چهار رساله در امزاج و شرح آن : 14/225، ص 225
چهار مقاله ناصري : ش 478 ، ص 461
ح
حاجي بابا در اصفهان : ش 396 ، ص 380
حافط الصحه ناصري : ش 447 ، ص 435
حبيب السير : ش 42- 98 - 186 - ، ص 30 - 83-185
حدائق الانوار: ش 32، ص 23 حدائق السحر في دقايق الشعر : ش 335 ، ص 328
حديقه الطب : ش 426 ، ص 407
حديقه الحقيقه : ش 104 ، ص 102
حرمه الشطر نج : ش 324 ، ص 318
حفظ الصحه : ش 1/ 132 ، ص 130
حقايق المناقب و اشارات الحسينيه : ش 280، ص 273
حق اليقين : ش 1/ 43 - 88 ، ص 31 - 76
حق اليقين في معرفه رب العالمين : ش 24/ 101 ، ص 97
حكايت پير و جوان : ش 492 ، ص 472
حليه المتقين : ش 166 ، ص 171
حوادث نامه : ش 80 ، ص 68
حيات القلوب : ش 37 - 176 ، ص 27 - 179
خ
خداوند نامه : ش 102 ، ص 101
خسرو و شرين : ش 1/ 317 ، ص 308
خسرو و شيرين عرفي : ش 18/ 101 ، ص 94
خطبه غريبه : ش 5/ 399 ، ص 384
خلاصه الاحكام : ش 178 ، ص 180
خلاصه الاشعار و زبده الافكار : ش 106 ، ص 103
خلاصه التعبير : ش 278 ، ص 272
خلاصه التواريخ : ش 266 ، ص 262
خلاصه مثنوي : رك به " مقلاد التوحيد "
خلاصه المنهج : ش 90 - 150 - 254 ص 77 - 156 - 253 داستان شيخ صنعان از منطق الطير : ش 15/101، ص 93
دبستان المذاهب : ش 270 ، ص 265
درباره اقوام تركمان : ش 6/ 149 ، ص 148
درج گهر : ش 3/ 317 ، ص 309
دره : ش 7/ 399 ، ص 385
دره نادره . ش 2/ 68 ، ص 59
در النظيم : ش 450 ، ص 437
دفتر امينيه : ش 2/ 319، ص 312
دفتر قانون : ش 7/ 149 ، ص 148
دفع النسم : رك به " رساله دفع خوف الموت "
دوازده شبانه : ش 457 ، ص 441
دو مرثيه از محتشم : ش 16/ 101 ، ص 93
دون كيشوت : ش 41 ، ص 30
ديوان آصفي قهستاني : ش 8/ 290 ، ص 284
ديوان اسير : ش 1/ 203 ،3 ص 201
ديوان اشعار عالمي دار ايجردي : ش 6/ 290، ص 284
ديوان اشعار منوچهري : ش 351 ، ص 342
ديوان امير شاهي سبزواري : ش 1/ 290 ص 281
ديوان امير عليشير نوائي : ش 499 ، ص 476
ديوان امير معزي : ش 366 ، ص 356
ديوان امير همايون اسفرايني : ش 3/290 ،
ديوان انوري : ش 93 - 498 - ، ص 79 - 476
ديوان اهلي خراساني : ش 9/ 290 ، ص 285
ديوان بابافغاني شيرازي : ش 7/290، ص 284
ديوان جمال الدين الرزاق : ش 189، ص 190
ديوان حاجي ملارضاي همداني : ش 341 ، ص 333
ديوان حكيم عثمان مختاري : ش 2/ 171 ، ص 176
ديوان حيدر : ش 12/ 290 ، ص 286
ديوان خاقان : رك به " ديوان فتحعلي شاه
قاجار " : ش 113 ، ص 108
ديوان خاقاني : ش 135 ، ص 132
ديوان رستم الحكماء : ش 497 ، ص 475
ديوان رضوي : ش 1/ 488 ، ص 468
ديوان سحاب اصفهاني : ش 27 ، ص 20
ديوان شريف تبريزي : ش 10/ 290 ، ص 285
ديوان شمس : ش 12/ 101، ص 92
ديوان شوريده : ش 453 ، ص 439
ديوان صائب : ش 39 ، ص 29
ديوان ظهوري : ش 240 - 1/ 410 ، ص 243-394
ديوان عاجز سرابي : ش 163 ، ص 169
ديوان عاشق اصفهاني : ش 392 ، ص 377
ديوان عبد الله ميرزاي دارا : ش 252 ، ص 251
ديوان غزليات محتشم : ش 1/ 161 ، ص 166
ديوان فتحعلي شاه قاجار ( = ديوان خاقان ) ش 289-382، ص280-369
ديوان فرخي : ش 144 ، ص 138
ديوان فرهادي وشيرين : ش 24/ 101 ، ص 92
ديوان كمال الدين اصفهاني : ش 142، ص 137
ديوان لامعي جرجاني : ش 413 ، ص 397
ديوان لساني شيرازي : ش 5/ 290 ، ص 283
ديوان ماني شيرازي : ش 4/ 290 ، ص 283
ديوان مايل افشار : ش 1/319 ، ص 311
ديوان مجمر : ش 216 ، ص 210
ديوان محتشم : ش 1/ 458 ، ص 443
ديوان معميات 5/ 458 ، ص 444
ديوان منوچهري : ش 19/ 431 ، ص 423
ديوان هلالي جغتايي : ش 2/ 290 ، ص 282
ديوان ميرزا شرف قزويني : ش 11/ 290، ص 286
ديوان نشاط : ش 2/ 464 ، ص 449
ديوان نظير : ش 13/ 101 ، ص 92
ذخيره خوارزمشاهي ( جلد ششم ) : ش 250، ص 250
ر راجع به امور دولت مصر : ش 3 ، ص 2
رباعيات شيخ اوحد الدين كرماني : ش 13/ 131، ص 128
رساله اسامي اسبان سوقاتي : ش 404 ، ص 390
رساله اعتقادات : ش 1/ 321 ، ص 315
رساله امير المومنين علي ( ع ) به معاويه بصحابه طرماح: ش 12/225، ص 224
رساله بهشت و دوزخ اين عالم است : ش 448 ، ص 435
رساله اي در استحقاق ثواب و عقاب : ش 7/225، ص 221
رساله اي در بعضي از مباحث فلسفي و رياضي : ش 9/56، ص 48
رساله اي در بعضي مسائل فلسفي : ش 2/345، ص 337
رساله اي در تجويد : ش 2/ 347 ، ص 339
رساله اي در تعريف ملت متمدن و تشكيلات آن: ش 383، ص 370
رساله اي در حساب و هندسه : ش 2/ 43 ، ص 32
رساله اي در حقانيت شيعه : ش 1/ 431 ، ص 410
رساله اي در سياست : ش 385 ، ص 372
رساله اي در شرح حال و افكار پيغمبر اسلام : ش 429، ص 409
رساله اي در صرف و نحو عربي : ش 402 ، ص 389
رساله اي در عروض : ش 6/ 399 ، ص 385
رساله اي در علم جنگ : ش 232 - 407 ، ص 237-392
رساله اي در علم و قواعد توپخانه : ش 181 ، ص 182
رساله اي در فلاحت : ش 418 ، ص 401
رساله اي در لغز : ش 8/ 56 ، ص 47
رساله اي در مراتب وجود : ش 18/ 225 ، ص 228
رساله اي در معاني بعضي از آيات قرآن : ش 1/225، ص 217
رساله اي در معرفت صانع و صنع : ش 17/ 225 ص227
رساله اي در معرفت النفس : ش 3/ 321 ، ص 316
رساله اي در ميراث : ش 390 ، ص 375
رساله اي در وجود : ش 5/ 225 ، ص 219
رساله اي در حيات : ش 408 ،3 ص 393
رساله اي در هيات و جغرافياو ارباب انواع : ش 346، ص 338
رساله ايست در اعمال صوفيان : ش 23/ 101 ، ص 96
رساله ايست در شرح بعضي از احاديث و بيان چند داستان: ش2/225، ص 217
رساله جلاليه : ش 2/ 458 ، ص 443
رساله اي در بيان اشكال صفحه ها از عدد اول الي ششم: ش 423، ص 404
رساله در زيج مراغه و تاريخ رصد خانه آن ش 368 ، ص 358
رساله دفع خوف الموت ( = دفع النسم ) : ش 15/225، ص 226
رساله دكتر پولاك ( = بيست باب تشريح ) : ش 213، ص 208
رساله ده قاعده ميرسيد علي همداني : ش 7/56، ص46
رساله رفيق توفيق : ش 54 ، ص 40
رساله سي فصل : ش 1/ 401 ، ص 388
رساله صلوه و مقدمات آن : ش 461 ، ص 446
رساله علميه : ش 1/ 345 ، ص 336
رساله غيبي : ش 500 ،، ص 477
رساله قيراط الماس في ترجمه سلماس : ش 394، ص 378
رساله كشف المراد من المشروطه و الاستبداد . ش 339، ص 331
رساله معالجه مرض وبا : ش ، 349 - 369 ، ص 340-359
رساله مكالمه : ر ك به " رفيق و وزير "
رساله من زيدون الي ابن عبدوس : ش 7/431، ص 414
رساله نوروزيه : ش 415 ، ص 399
رساله هيات : ش 358 ، ص 347
رساله يكي از سياحان فرنگستان : ش 10/149، ص 151
رفيق و وزير ( = رساله مكالمه) : ش 8/149، ص 149
رطب اللسان : ش 44 ، ص 32
رمان ولتر : ش 241 ، ص 243
رموز حمزه ( جلد اول ) : ش 53 ، ص 39
رموز السياحه : ش 96 ، ص 81
روز نامه ايطاليا : ش 261 ، ص 258
روزنامه خروج و دخول افراد بباغ شاهي : ش 337، ص 330
روز نامه سفر بلوچستان : ش 430 ، ص 409
روزنامه سفر هرات : ش 373 ، ص 362
روزنامه شكاركن و سولقان : ش 354 ، ص 344
روز نامه ملا جلال : ش 310 ، ص 302
روضه الصفا : ش 264 ، ص 261
روضه الصفا ( جلد سوم ) : ش 257 ، ص 255
روضه الصفا ( جلد چهارم ) : ش 204 ، ص 202
روضه الصفا ( جلد هفتم ) : ش 229 ، ص 235
روضه النبي في آثار المصطفوي : ش 282، ص 274
رياض : ش 1/ 467 ، ص 452
رياض كبير : ش 2/ 56 ، ص 43
ز زاد المعاد : ش 235 - 239 - 318 ، ص 239-242-310
زايجه طلع محمد شاه قاجار : ش 333 ، ص 327
زبده الفنون : ش 12/ 431 ، ص 417
زر جعفري : رك به " عقايد مظفري "
زيج الغ بيك : ش 49 ، ص 36
زينه القراء : ش 9/ 399 ، ص 386
زينه المدايح ، جلد دوم ( = تذكره شعراي معاصر خاقان ): ش 26، ص 19
س
سئوال و جواب مير محمد باقر : ش 2/321، ص 315
سبحه الابرار : ش 7/ 101 ، ص 89
سبعه ابحر : ر ك به " مظفر نامه "
سخنان طرماح با عمر و عاص و سخنان معاويه: ش 6/56، ص 46
معاويه : ش 6/ 56 ، ص 46
سدره المنتهي : ش 221 ، ص 214
سعادات ناصريه و اقوات روحانيه : ش 469، ص 454
سفر در اطراف اطاق : ش 152 ، ص 158
سفر مازندران : ش 322 ، ص 317
سفرنامه : ش 409 ، ص 393
سفرنامه اصفهان و فارس : ش 424 ، ص 405
سفرنامه سن پطرزبورغ : ش 288، ص 279
سفرنامه كربلا: ش 400، ص 386
سفرنامه لرستان وعربستان : ش 475، ص 459
سفرنامه لندن : ش 271 ، ص 266
سفرنامه ملكه انگليس : ش 444 ، ص 432
سفرنامه نواحي جنوب ايران: ش 434 ص 425 سفرنامه و لايات توسكاني : ش 248 ، ص 249
سفينه : ش 2/ 410 ، ص 395
سفينه اشعار : ش 4/ 321 ، ص 317
سفينه النجاه : ش 138 - 299 ، ص 134،292
سر گذشت ژيبلاس : ش 433 ، ص 424
سلوك الملوك مظفري : ش 344 ، ص 335
سوقان نامه : ش 493 ، ص 472
سياحتنامه ملكه انگليس در اسكاتلند : ش 312، ص 303
سياحتنامه ميرزا فضل الله خان: ش 115 ص 110 سياحتنامه هانري فوشر : ش 472 ، ص 457
ساحت مدن : ش 2/ 132 ، ص 130
سير الفقها الاربعه ورووس المذاهب الخمسه : ش 217،ص 211
سيف الامه : ش 38 ، ص 28
سيف الامه و برهان المله : ش 2/ 82 ، ص 71
ش شرح اخلاق ناصر الدين شاه : ش 459 ، ص 444
شرح اشعار خاقاني : ش 20 ، ص 14
شرح اصول كافي : ش 206 ، ص 203
شرح امثله : ش 1/ 363 ، ص 352
شرح ترقيات ممالك فرانسه : ش 256 ، ص 254
شرح چزيره سرانديب و عمل چاي كاري آنجا: ش 215، ص 210
شرح حال امامزاده عبد الله : ش 352 ، ص 343
شرح حال حاجي ميرزا عبد الله : ش 331، ص 325
شرح حال ژوزف بارون سميلين : ش 164 ، ص 170
شرح حال كرم : ش 323 ، ص 318
شرح حال نيكولاي اول : ش 305 ، ص 297
شرح حسب و نسب حضرت عبد العظيم : ش 479، ص 462
شرح رساله الزوراء : ش 20/ 225 ، ص 229
شرح زايجه و طالع محمد شاه غازي : ش 353، ص 343
شرح زندگي ژاندارك : ش 463 ، ص 447
شرح يوان حضرت امير (ع) ( = فواتح سبعه ) : ش 143-296، ص 138 290
شرح ديوان منسوب بحضرت امير (ع) : ش 21، ص 15
شرح ديباچه نهج البلاغه و چند خطبه ديگر: ش 8/399، ص 385
شرح فروع كافي : ش 209 ، ص 205
شرح كشتيهاي جنگي انگليس : ش 177، ص 180
شرح گلشن راز : ش 227 ، ص 234
شرح لوازم جنگي : ش 374 ، ص 363
شرح ماشين خود نويس ( = ماشين تحرير ): ش 477، ص 460
شرح مسافرت از چين به ژاپن و كره : 242، ص 244
شرح مفتاح الفلاح : ش 308 ، ص 300
شرح ميبدي بر ديوان حضرت (ع) : ش 120، ص113
شرح نهج البلاغه : ش 224 ، ص 216
شكر پلو : ش 5/ 319 ،2 ص 313
شكرستان : ش 417 ، 473 ص 400 ، 457
شمس و قهقه : رك به " محبوب القلوب "
شواهد النبوه : ش 283، ص 275
شواهد النبوه : ش 496 ، ص 474
شهنشاه نامه ( جلد دوم ) : ش 23 ، ص 16
شهنشاه نامه صبا : ش 129 ، ص 129
شيرين پلو : ش 4/ 319 ، ص 313
شيرين وفرهاد : رك به " فرهاد وشيرين "
ص صافي در شرح اصول كافي ( = كتاب الحجه ): ش 123، ص 115
صرف مير : ش 2/ 363 - 2/ 401 ، ص 353،388
صفات الحيوان ( = ترجمه حيوهالحيوان ): ش 247، ص 248
صورت اسامي روساء وشاگردان مدرسه دارالفنون : ش 438، ص 428
ض
ضروريات : ش4/458، ص 444
ط طباخي جديد : ش 490 ، ص 470
طباشير الحكمه ( = تحفه ناصريه ) : ش 50، ص 37
طرائف الظرايف : ش 445 ، ص 433
ظ
ظفر نامه تيموري : ش 18 ، ص 12
ع عالم آراي عباس ( جلد دوم ) : ش 19،183، ص 13،183
عاده الملوك : ش 437 ، ص 427
عبرت نامه : ش 355 - 2/ 362 ، ص 345 - 351
عريضه مجلس مامورين بجهت سلامتي كل اهل انگليس بپادشاه انگليس درباره وبا: ش340، ص332
عقايد مظفري (= زر جعفري ): ش 485، ص 466
عقايد ولتر در باب ايران و هند : ش 378 ، ص 366
علم عكاسي : ش 487 ، ص 468
علم نظام : ش 273 ، ص 268
غ
غزليات جامي : ش 11/ 101 ، ص 91
غزليات و رباعيات : ش 443 ، ص 431
ف
فارسنامه اين بلخي : ش 205 ، ص 203
فرج بعد الشده و الضيقه : ش 67 ، ص 57
فرحه الانام : ش 460 ، ص 445
فرهاد وشيرين وحشي ( = شيرين وفرهاد ) : ش 14/101، ص 92
فرهنگ انگليسي و فرانسه و نمسه وفارسي : ش 452، ص 438
فرهنگ جهانگيري : ش 97 ، ص 82
فرهنگ خدا پرستي : ش 180 ، ص 181
فرهنگ لغات و اصطلاحات فرانسه بفارسي : ش 381، ص 369
فرهنگ مظفري : ش 249 ، ص 250
فهرست خزائن و معادن ايران : ش 268 ، ص 263
فهرست عبارات و لغات عبري مندرج درسيف الامه وبرهان المله: ص 1/82، ص 70
فهرست كتابخانه موزه همايوني : ش 190 ، ص 190
فهرست كشتيهاي جنگي دولت انگلستان : ش 9 ، ص 6
فوائد من كتاب الضياء الامع في شرح مختصر الشرايع: ش 9/225، ص 222
فواتح سبعه : رك به " شرح ديوان حضرت امير ع"
فواكه السحر في بدايع الشعر : ش 214 ، ص 209
فيزيك : ش 219 ، ص 212
ق
قابوسنامه : ش 245 - 294 - 403 ، ص 246-289-389
قانون حداث سكندري : ش 48 ، ص 35
قانون مظفري : ش 314، ص 305
قسطاس ناصري : ش 326 ، ص 320
قصائد حكيم نسائي : ش 137 ، ص 133
قصائد و غزليات سعدي : ش 27/ 101 ، ص 99
قصائد ومراثي و قطعات محتشم : ش 4/ 161 ، ص 168
قطعات شعر : ش 3/ 319 ، ص 312
قوائم الانوار : ش 70 ، ص 60
قواعد حركات مشق مخبران پياده : ش 334 ، ص 328
قواعد حكمراني مملكت فرانسه : ش 406، ص 391
قواعد كلي نظام : ش 439 ، ص 429
ك
كبري : ش 3/ 328 ، ص 323
كتاب الشهابه في عزوات الصحابه ( جلداول ): ش 286، ص 277
كتاب ايمان ابي طالب : ش 10/ 225 ، ص 223
كتاب الحجه : رك به " صافي در شرح اصول كافي"
كتابچه جلاليه : ش 2/ 161 ، ص 166
كتاب علم جنگ : ر ك به " صافي در شرح اصول
كتاب محاصره پاريس ( جلد اول ) : ش 316 ، ص 307
كتاب محاصره پاريس ( جلد دوم ) : ش 315 ، ص 306
كتاب محي الدين : ش 1/ 328 ، ص 322
كتابچه پوليتكاي دولتي : ش 5/ 149 ، ص 147
كتابچه شيخ و وزير : ش 2/ 419 ، ص 145
كتابچه صرف افعال فرانسه : ش 267 ،263
كتابچه غيبي : ش 11/149 ، ص 152
كتابچه قانون نظاميه : ش 427 ، ص 407
كتابي در جغرافيا: ش 336 ، ش 329
كفايه العرفان : ش 420 ، ص 402
كلام الملوك : ش 14/ 431 ، ص 418
كليات سعدي : ش 103 - 198 ، ص 101 ، 196
كيمياي سعادت : ش 36 ، ص 26
گ
گفتاري از جان استوارت ميل ومواعظيي از مير ابو: ش 13/149، ص 153
گلزار : ش 422 ، ص 404
گلشن محمود : ش 95 ، ص 80
گنج نامه : ش 168 ، ص 173
گنجينه معتمد : ش 14 - 47 - 118 - 192 ، ص 9-35-112-192
گوهر مراد : ش 17 - 194 - ، ص 11 - 193
گوهر يگانه : ش 375، ص 364
گياه شناسي ( جلد دوم ) : ش 263 ، ص 260
ل
لباب معنوي في انتخاب مثنوي ( = لباب ): ش 185،185
لب لباب : رك به " لباب معنوي في انتخاب مثنوي "
لطائف المعارف و ديوان : ش 13 ، ص 15
لغت تركي نوائي : ش 22 ، ص 15
لغت فرانسه فارسي : ش 304 ، ص 297
لوائح : ش 1/ 101 ، ص 85
لوازم الانشاء : ش 201 ، ص 199
ليلي و مجنون : ش 2/ 317 ، ص 309
ليلي و مجنون مكتبي : ش 30/ 101 ، ص 100
ماثر سلطاني : ش 6 ، ص 4
مياحث الفاظ اصول : ش 2/ 399 ، ص 383
مباحثي از علم اصول : ش 3/ 399 ، ص 383
مباحثي در " البسمله ، الحمد لله ، الشكر ، المدح ،: ش 2/431، ص 411
مثنوي در احوال خاقان ( فتحعلي شاه ) : ش 281، ص 274
مجمل الاحاديث : ش 343 ، ص 334
مجمل التاريخ : ش 1/ 56 ، ص 42
مجموعه : ش 101 / 26 - 131 - 132
149 - 161 - 171 - 188 - 203 - 225
- 13/ 225 - 16/ 225 - 290 - 317 - 319
321 - 328 - 345 - 374 - 362 - 363
365 - 371 - 399 - 401 - 410 - 431
458 - 464 - 467 - 488 - ، ص 85 - 98
121 - 129 - 149 - 165 - 175 - 187
201 - 216 - 225 - 227 - 281 - 308
- 311 - 314 - 321 - 336 - 339 - 349
352 - 355 - 360 - 382 - 387 - 394
- 410 - 442 - 448 - 452 - 468
مجموعه اشعار و حكايات : ش 3/ 431 ، ص 412
مجموعه ترسل : ش 405 ، ص 390
مجموعه خطوط : ش 2/ 467 ، ص 453
مجموعه قصائد : ش 384 ، ص 371
مجموعه نه سپهر : ش 56 ، ص 42
محبوب القلوب ( = شمس وقهقهه ) : ش 285، ص 277
محرق القلوب : ش 51 - 65 - ، ص 37 - 56
محمود واياز: ش 21/ 101 ، ص 95
مختار نامه : ش 182 ، ص 182
مختصر اللغات : ش 494 ، ص 473
مدخليت ايران در مسئله شرقي : ش 187 ، ص 186
مذاكرات انجمن بين الملل كشاورزي : ش 380، ص 368
مرآت الشرق ( جلد اول ) : ش 432 ، ص 424
مراحل الساكنين : ش 25/ 101 ، ص 97
مراسلات امير شير علي خان باژنرال كفمان: ش 210، ص 206
مرثيه امام حسين (ع) : ش 329 ، ص 323
مرثيه شهداي كربلاء : ش 377 ، ص 366
مرشد العوام ( جلد اول ) : ش 386 ، ص 373
مرصاد التشريح : ش 435 ، ص 426
مسافرت به حبشه : ش 1 ، ص 1
مسافرت به طور سينا : ش 414 ، ص 398
مسافرت بصحراي الجزاير : ش 28 ، ص 20
مسافرت نامه ابراهيم صحافباشي : ش 350 ، ص 341
مسمط در مدح ناصر الدين شاه : ش 372 ، ص 362
مشكوه الجهاد في ترجمه مصابيح الجهاد : ش 449، ص 436
مصابيح القلوب : ش 12 ، ص 8
مطلع السعدين و جمع البحرين ( جلد اول ) ش 292، ص 288
مظاهر محموديه : ش 233 ، ص 238
مظفر نامه ( = سبحه ابحر ) : ش 306 ، ص 298
معراج الخيال : ش 19/ 101 - 2/ 203 - ، ص 94 ، 202
مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز : ش 122،470، ص 114،455
مفاتيح الامان : ش 153 ، ص 159
مفتاح الكنوز في الرموز : ش 301 ، ص 294
مفتاح النجات : ش 139 ، ص 135
مقابر هند : ش 251 ، ص 251
مقامع الفضل : ش 114 ، ص 109
مقامه منشطه : ش 6/ 431 ، ص 414
مقدمه ژاولوژي : ش 30 ، ص 22
مقلاد التوحيد (= خلاصه مثنوي ): ش 275، ص 269
مكاتيب : ش 16/ 431 ، ص 420
مكتوبات : ش 4/ 56، ص 44
مكتوب صدر اعظم عثماني بسلطان عثماني : ش 3/149، ص 146
مكتوب فرخ خان امين الدوله بناصر الدين شاه : ش 4/149، ص 146
ملا جعفري خروس باز : ش 428 ، ص 408
ملوك الكلام : ش 170 ، ص 174
ممالك اسياي وسطي روس : رك به " ترجمه
سفرنامه دكتر هانري لانسدل انگليسي "
منتخب اشعار بو نصر شيباني : ش 446، ص 434
منتخب الاصول : ش 309 ، ص 301
منتخب مثنوي نشاط : ش 348 ، ص 340
منتخب اللغه ناصري : ش 491 ، ص 471
منتخبي از اشعار حافظ : ش 9/ 101 ، ص 90
منتخبي از اشعار حافظ و سعدي : ش 389، ص 375
منتخبي از اشعار رفيع الدين : ش 6/ 131، ص 123
منتخبي از تحفه الاحرار : ش 6/ 101 ، ص 89
منتخبي از ديوان اثير اوماني : ش 15/ 131 ، ص 129
منتخبي از ديوان افتخار : ش 7/ 131 ، ص 124
منتخبي از ديوان امير معزي : ش 1/ 131 ، ص 121
منتخبي از ديوان انوري : ش 89 - 29/ 101 ، ص 76 -100
منتخبي از ديوان حكيم قطران : ش 2/ 131 ، ص 122
منتخبي از ديوان خاقاني : ش 28/ 101 ، ص 99
منتخبي از ديوان سراج الدين قمري : ش 10/131، ص 125
منتخبي از ديوان سيف اسفر نگ : ش 5/ 131، ص 123
منتخبي از ديوان شرف الدين شفروه : ش 9/131، ص 125
منتخبي از ديوان شمس مغربي : ش 10/101، ص 91
منتخبي از ديوان شهاب الدين مويد سمرقندي : ش 11/131، ص 126
منتخبي از ديوان عمعق بخارائي : ش 3/131، ص 122
منتخبي از ديوان لامعي : ش 4/ 131 ، ص 123
منتخبي از ديوان مجد همگر : ش 14/131، ص 128
منتخبي از ديوان منوچهري : ش 8/131، ص 124
منشات : ش 15/ 431 ، ص 419
المنازلات الشارقات في اسرار الصلوه : ش 397، ص 380
منهج الصادقين في الزام المخالفين : ش 40-81-87-125-167-231
، ص 29 - 69 - 75 - 116 - 172 - 237
منير القلوب و كاشف الكروب : ش 112 ، ص 107
مواهب العليه : ش 175 ، ص 178
موقد الاذهان و موقظ الوسنان : ش 471، ص 456
مولوديه في حقيقه الولاده : ش 471 ، ص 456
مهزم الجيوش : ش 274 ، ص 268
مهيج الاحزان : ش 69 ، ص 60
ن
نامه ابن زيدون بيكي از اصحاب خود : ش 9/431، ص 415
نامه ابن لبيد احمد بن زيدون الي ابن جهور: ش 8/431، ص 415
نامه اي از فضولي : ش 3/ 101 ، ص 87
نامه اي از فيضي : ش 2/ 101 ، ص 86
نامه عبد الرحمن خان : ش 2/ 365 ، ص 356
نامه نگاري : ش 18/ 431 ، ص 422
نان و حلوا : ش 1/ 371 ، ص 361
نتيجه نگارش اوراق : ش 14/ 149 ، ص 154
نزهه القلوب : ش 64 - 105 - 179 ، ص 55-102-181
نصاب الصبيان و ملحقات آن : ش 412 ، ص 397
نصايح الامين : ش 425 ، ص 406
نصايح الملوك : رك به " تزوك تيموري "
نصيحت نامه عطار : ش 2/ 371 - 442 ، ص 361-431
نصيحه النظاميه : ش 17/ 431 ، ص 421
نظم الحساب : ش 4/ 399 ، ص 384
نظم و نثر عربي بي نقطه و با نقطه : ش 211، ص 207
نفايس الفنون في عرايس العيون : ش 255 ، ص 253
نفايس الفنون في عرايس العيون ( جلد دوم ) : ش 3/56، ص 44
نفحات الانس : ش 193 - 258 ، ص 192-256
نقل عشاق : ش 3/ 161 - 3/ 458 ، ص 167،443
نقل مجلس : ش 184 ، ص 184
نور و تجلي : ش 244 ، ص 245
نوم و يقظه : ش 16/ 149 ، ص 155
وادي السلام : ش 332 ، ص 326
الواردات القلبيه معرفه الربوبيه : ش 4/225، ص 219
وامق و عذرا : ش 4/ 317 ، ص 310
وجه تسميه دوازده ماه قمري : ش 4/431، ص 412
وصيت نامه پطر كبير : ش 1/ 365 ، ص 355
وقايع عرض راه طهران به خراسان : ش 486، ص 467
هشت رساله نسفي : ش 5/ 101 ، ص 88
هيئت : ش 208 ، ص 205
ي
يوسف وزليخاي جامي : ش 8/ 101 ، ص 90
فهرست نامهاي كسان فهرست
نامهاي كسان
آ
آجري ، محمد بن خالد : 265
آخونداف ، ميرزا فتحعلي : 150
آدم : 42 ، 185
آذر : 95
آذر بيگدلي : 6 ، 84
آشتياني ، ابو القاسم : 342
آشتياني ، محمد تقي بن عبد العظيم : 357
آصف الدوله : 132
آصفي : 291
آصفي قمي : 395
آصفي قهستاني : 284
آغابيگم : 174، 175
آقا سيد محمد : 426
آغا محمد خان قاجار : 54 ، 200 ، 419
آلبو (دكتر-) : 304
آملي : 198
آملي ، شمس االدين محمد بن محمود : 44
الاملي العباسي، عماد: 127 الاملي ، محمد بن محمود : 253
آنتوان : 404
ابت : 148
ابراهيم ( حاجي - ) : 119
ابراهيم ادهم : 230 ، 260
ابراهيم بن عبد الجليل : 4
ابرنس : 148
ابن بلخ : 203
ابن حسام : 188
ابن خلكان : 120
ابن زيدون : 414
ابن زيدون ، ابي لبيد : 415
ابن محمد شكر الله الحسين : 216
ابن مسكويه : 299
ابن يمين : 126
ابو تراب : 104
ابو حامد محمد غزالي : رك به " غزالي ،
ابو حامد محمد "
ابو الحسن : 230
ابو حنيفه دينوري : 120
ابو سعيد : 198 ، 230 ، 259
ابو سعيد معمر بن ابي عمامه : 421
ابو سليك گرگاني : 126
ابو طالب : 230 ، 223
ابو الظفر نصرين ناصر الدين سبكتكين : 74
ابو عبد محمد : 127
ابو علاء بن عطار بن يعقوب : 122
ابوالعلاء گنجه : 127
ابو الفظل بن مبارك : 116
ابو الفضل علامي بن شيخ مبارك ناگوري : 164 ابو القاسم پسر ميرزا محمد علي خان شمس الشعراء: 194
ابو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن ابي حنيفه: 74
ابو مسعود بن شبلي : 264
ابو المظفر جلال الدين شاه : رك به " جلال الدين شاه ، ابو المظفر"
ابو منصور : 203
ابو المويد : 413
ابو النصر : 74 ، 227
ابو نصر ساماني : 175
ابو نصر فارابي : 292 ، 299
ابو الوفا : 259
ابو الهذيل علاف : 319
ابهري ، اثير الدين : 322
اتابك ، ميرزا علي اصغر : 445
اتسزبن محمد معين : 328
اتل ، بلر : 432
اثير الدين ابهري : رك به " ابهري اثير الدين"
اثير الدين اوماني : رك به " اوماني اثير الدين"
احتشام الملك ، عبد العلي : 371
احسني : 198
احمد : 468
احمد بن محمد : 176 ، 178
احمد خان : 420
احمد شاه : 53
اداني يزدي ، مومن : 231
اديب عبدالله بن فضل الله شيرازي بن عبدالله يزدي : 45
الاديب الكاشاني ، عبد الرحيم الطبيب بن احمد: 441، 442
اديب كاشاني ، غيات الدين : 399
اردبيلي ، حسن : 233
اردبيلي محمدتقي : 373
اردبيلي محمد كاظم : 260
اردشير ميرزا : 420
اردكاني شيرازي ، كمال الدين حسين عليرضا : 292
ارسطو : 299 ، 320 ، 322
ازبك ، مستفيد : 231
ازوقي : 291
استادرد : 148
استر آبادي ، احمد بن تاج الدين بن سيف الدين: 274
استر آبادي خادم ، امين : 231
استر آبادي ، خالصاي : 230
استر آبادي ، علي : 105
استر آبادي محمد امين : 232
اسد آبادي هادي : 135
اسد الله : 173
اسد الله خان مير آخور : 130
اسد بيك : 231
اسكندر بيك منشي تركمان : 13 ، 183
اسكوپلف : 131
اسمعيل : 233
اسمعيل پسر صحاف باشي : 6 ، 66 ، 210 ،
233 ، 251 ، 256 ، 257 ، 267 ،
270 ، 440
اسمعيل روضه خوان : 420
استوارت : 62
استوارت ميل ، جان : 153
الاسود ، ابو حامد الزنجي : رك به الزنجي "
الاسود ، ابو حامد "
اسير : 201
اسير ، جلال : 230
اسيري ، مير مختار : 395
اشرف الكتاب ، محمد اصفهاني : 371
اشرف ، محمد سعيد : 230
اشهري : 127
اصفهاني ، حسن : 188
اصفهاني ، صادق : رك به " ناطق ، صادق، اصفهاني "
اصفهاني ، عبد الجوادين : 407
اصفهاني ، علي محمد : 358
اصفهاني ، كمال الدين اسمعيل : 137
اظهري : 231
اعتضاد الدوله قاجار : 458
اعتضاد السلطنه : 145 ، 160 ، 276 ،295،371
اعتضاد السلطنه ، عليقلي : 343 ، 358 ،
اعتماد السلطنه ، محمد حسن : 273
اعتماد الدوله ، محمد خان : 47
اعثم كوفي : 120
اعرابي ، محي الدين : 138
افتخار : 124
افسر قزويني : 188
افشار ، حسنعلي : 459
افشار قزويني ، حبيب الله : 279
افشار ، محمد حسين : 359
افشار ، محمود : 396
افضل الدين: 450 افضل الدين كرماني : 232
افغان ، عبد الرحمن : 242
افلاطون : 320
اقدس : قطب الدين محمد : 61
اقدس ولد قدسي : 395
اكبرت : 62
اكبر شاه : 71 ، 164
الغ بيك بن شاهرخ بن تيمور گورگان : 36
الفت ، حسن 230 ، 232
الكسندر : 139
الكساندر اول : 458
اللهوردي ميرزا : 80
امام جعفر صادق : 357
امام حسن مجتبي : 38
امام حسين : 38 ، 255 ، 323 ، 454
امام حسين بن علي : 182
امام رضا 357
امامزاده عبد الله : 343
امام علي بن موسي الرضا : 357
امام موسي ابن جعفر : 38
امام موسي كاظم : 357
اماموردي ميرزا : 80
امامي هروي : 127
امير اصلان خان : 420
امير تيمور گوركاني : رك به " تيمور "
امير خسرو دهلوي ك 232 ، 259 ، 265
امير شاهي سبزواري : 281، 291
امير شير علي خان : 206
امير عليشير نوائي : 15، 45 ، 476
اميركبير: 41، 241 امير معزي ملك الشعراء : 121 ، 188 ،356
امين الدوله ، فرخ خان : 146 ، 454
امير همايون اسفر اييني : 282
اميري : 260
انجو ، جمال الدين حسين : 82
انصار ، عبد الله : 232
الانصاري السعدي الخزرجي : رك به
" الخزرجي ، قطب الدين محمد بن محي الدين الانصاري السعدي"
الانصاري ، شرف الدين بن عبد الاحد : 48
الانصاري ، علي بن الحسين : 215
الانصاري ، علي بن الحسين علي زين العطار :
رك به " زين العطار ، علي بن الحسين علي الانصاري "
انصاري ، مرتضي : 387
انوري : 76 ، 79 ، 100 ، 230 ، 259
انو شيروان : 320
انيسي شاملو : 95
اوانس بن زرگر باشي : 366
اوانس مسيحي : 186
اوجي ، نظيري : 230
اوحد الدين حامد بن الفخر كرماني : رك
به " كرماني ، اوحد الدين حامد بن الفخر "
اوحدي : 230 ، 259
اورنك زيب : 59
اوماني ، اثير الدين : 129
اهلي خراساني : 232 ، 285
اياز : 95
ايلد گز : 74
ب بابا افضل : 259
بابا بضل كاشاني : 230
بابا طاهر عريان : 232
بابافغاني شيرازي : 198 ، 284
باباناطق : 232
باب ، محمد علي : 378
بابويه ، ابو عبد الله : 265
با خزري ، سيف الدين : 126
با خزري علي بن حسن : 127
باسكويج : 378
باطن ، صالح : 259
باعث : 231
باعث همداني : 260
با قراي خليل : 230 ، 395
باقر بن المومن : 301
باقر طبيب : 304
با يزيد ، ايلدرم : 178
بحر العلوم : 385
بحريني ، محمد تقي ابن شيخ محمد : 404
بخارائي ، عالي ملاشاه محمد : 232
بخاراي ، ناصر : 127
بدايع نگار متخلص به مخلص ، محمد مهدي
بن مصطفي بن حسن الحسيني التفرشي : 314
بدايع نگار ، مهدي : 402
بديع بلخي : 126
بديع الجمال : 162 ، 215
بديع كاشاني ، محمد : 442
بديعي سيفي : 127
برادر سام ميرزا : 467
برجيس : 324
برخوردار تركمان : 277
برسه، محمود: 291 برغش شيرازي، ابوسعيد: 127 بروجردي ، مرشد : 230
بروجردي ، ملاوي : 233
برهان بن حسن : 132
بصير السلطنه : 234
بطلميوس : 418
بغدادي ، بهاء الدين : 127
بقاء بن بسطور : 264
بقراط : 320
بلانك (دكتر -) : 1
بلباسي ، ميرزا الياس : 40
بلخي ، ابو الفرج : 127
البلغرادي ، فضل الله ابن سفر : 366
بلوس 243
بل ، هانري : 249
بنت ، جمس كوركان : 66
بنده : 350
بنده ، ميرزا محمد رضي : 19
بو علي سينا : 11 ، 79 ، 113 ، 226 ، 230 ،259،299
بهاء الدين : 230
بهاء الدين محمد : 231 ، 259
بهادر ، محمد مطهر علي خان : 132
بهبهاني ، محمد علي بن محمد باقر اصفهاني 109
بهرام ميرزا : 188
بهشتي هروي : 198
بيات ، حسام الدين : 231
بياني خراساني : 233
بيدل : 366
بيسمارك : 396
بيگانه ، ابو الحسن : 231
بيگلربيكي : رك به " قاجاردولو بيگلر بيكي ،محمد حسين"
بينوا : 6 ، 350
پ پانجر : 148
پروانه تويسر گاني : 371
پروسكي : 301
پسر شمس الادباء : 371
پطرس روسي : 447
پطر كبير : 355 ، 458 ، 459 ، 460
پلانتا جنست : 62
پولاك (دكتر -) : 208 ، 297 ، 340 ،359،461
پيرزاده ، تقي : 232
پيشنماز ، خواجه علي : 230
پيشنماز ، محمد صادن : 231
ت
تاجر اصفهاني ، اسمعيل : 260
تاجر ، محمد باقر : 259
تاليران : 34
تايب : 395
تايب كرماني : 231
تبريزي ، احمد : 430
تبريزي ، علي : 430 ، 431
تبريزي ، محمد : 412
تبريزي ، محمد حسين : 396
تبريزي ، محمد حسين بن علي اكبر : 331
تبريزي ، محمد رضي : 68
تبريزي ، محمد صالح : 263
تبريزي ، محمد طاهر محمد زمان : 386
تبريزي ، ندر علي : 12
تجلي ، علي رضا : 94، 202 ، 231 ، 259
ترجمه نويس ، عبد الله : 325
ترشيزي ، ابو طالب : 231
ترويد سكائي : 139
تسلي ، محمد ابراهيم : 232
تسليم ، محمد حسن : 366
تنها ، محمد سعيد : 232
توروپف : 2
تولوزان (دكتر -) : 205
تون كيائي : 110
توني ، قاسم : 232
تويسرگاني، محمد داود: 231 تويسر گاني ، محمد صادق : 53 ، 54 ، 374
تهراني ، محمد حسين بن ميرزا بزرك : 208
تيمور : 12 ، 13 ، 17 ، 44 ، 78 ، 133 ،162،196، 212
تيمور بن محمد ولي ميرزا : 426
التيناني الاقطع ، ابو الخير : 264
تيناني ، عبد الله : 265
تيودور : 1 ، 62
ج
جابر بن حيان : 43
جامد ، ابو الحسن : 230
جامي ، عبد الرحمن : 85 ، 89 ، 90 ، 91 ،
192 ، 230 ، 256 ، 259 ، 291 ، 474
جرجاني ، اسماعيل بن الحسين بن الحسن: 250
جرجاني ، شريف : 227 ، 228 ، 323 ،353،388
جرفادقاني ، حسين : 232
الجرفادقاني ، باو الشرف ناصح بن مظفر: 74
جرفادقاني ، علي : 231
جزايري ، نعمت الله : 104
جعفري ، جلال : 126
جلال الدوله : 405
جلال الدين رومي : 92
جلال الدين شاه ابو المظفر : 132
جلال طيب : رك به " طيب ، جلال "
جلاير ، سلطان احمد : رك به " سلطان احمد جلاير"
جمال الدين اسد آبادي : 231
جمال الدين عبد الرزاق : 190
جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام : 416
جمشيد : 320
جمشيد كاشاني ، غياث الدين : رك به
" غياث الدين جمشيد كاشاني "
جنيد بغدادي : 198
جويني ، شمس الدين : 227
جويني ، عطاملك : رك به " عطاملك جويني "
جهانسوز خان : 174
جهانسوز مبرزا : 420
جيلاني لاهيجي نور بخشي ، محمد بن يحيي بن علي : 114،234،455
چ الچهار مناري ، محمد نور الدين حسين العريضي: 275،276
چنگي ، امامقلي : 231
چنجاري ، مومن : 259
چنگيز : 4 ، 78
چهل حصاري : رك به " ناصري چهل حصاري فتح الله"
ح
حاجي بابا : 380
حاجي ميرزاآقاسي : 241 ، 287 ، 381 ،403
حافظ : 90 ، 138، 418
حافظ ابرو : 78
حافظ ، ابو تراب : 231
حافظ ، شريف : 232
حالي : 350
حامد : 259
حامد ، ابو الحسن : 231
الحائري الاصفهاني ، احمد ابن ابو الفتح الشريف،رك به"الشريف الحائري
الاصفهاني ، احمد بن ابو الفتح " .
حائري بهبهاني ، محمد بن جعفر بن محمدعلي : 120
الحدادي ، شمس الدين : 126
حر بن يزيد : 38
حريف جندقي ، ابو الحسن : 19
الحزيني ، معز الدين محمد : 73
حسام الدوله تيمور ميرزا : 81
حسام الدين بخشي : 127
حسام الدين طيب شيرازي : 212
حسام السلطنه : 467
حسام السلطنه ، سلطان مراد : 360 ، 362
حسام ، مظفر حسين : 230
حسن بن عبد الرحمن : 11
حسن خلف مير محمد زمان : 395
حسن صباح : 45
الحسني السمناني ، محمد حسن بن محمدعسكري: 107
حسنعلي ميرزا : 80
الحسني ، موسي : 134
حسين بن محمود : 370
حسين پادشاه : 45
حسين قلي خان پسر صدر اعظم نوري : 406
حسين اصفهاني ، زين الدين : 231
الحسيني البلباني ، محمد بن جلال بن عبدالله: 294
الحسيني البروجردي : 46
الحسيني البروجردي ، محمد : 42 ، 43 ، 44 ، 47 ، 235
حسيني تبريزي ، محمد مهدي بن يوسف : 234
حسيني، تقي الدين علي: 444 حسيني تنكابني ديلمي ، محمد مومن بن محمد زمان: 7
حسيني حافظ ، محمد بن مهدي : 238
الحسيني ، حسين آقامير زا محمد : 138
حسيني شريفي ذهبي شيرازي : ابو القاسم : 60
الحسيني ، عزيز الله : 349
الحسيني ، عطاء الله مشهدي محمود : 189
حسيني ، علي : 435
الحسيني الفراهاني ، محمد مهدي : 370
حسيني،قوام الدين محمد مهدي : 384
حسيني ، محمد بن علي بن محمد : 339
حسيني ، محمد حسين بن رضا : 352
الحسيني ، محمد رضا بن محمد قاسم : 430
الحسيني الهمداني ، ابو طالب : 451
حشري : 230
حضرت عباس : 38
حضرت عبد العظيم : 453 ، 462
حضور ، رضا : 371
حكيم الهي ، شمس الدين : 439
حكيم باشي ، حاجي آقا بابا : 159
حكيم باشي ، ملا محمد : 149
حكيم ، سعيد : 259
حكيم ، علي محمد : 400 ، 457
حكيم ، محمد سعيد : 395
حكيم الملك : 234
حكيم مومن : 77 ، 208
حلي ، حسن رشتي بن شيخ مرتضي : 214
حلي ، مظهر الدين : 420
حميد افندي : 2
حمد الله مستوفي : 55 ، 102 ، 181
حمزوي ، ميرزا آقا محمد اشرف : رك به
" محمد اشرف مشهور به ميرزا آقا حمزوي "
حميري ، اسماعيل : 357
حيدر : 286
حيدر قلي ميرزا : 80
حي بن يقظان : 316
خ
خادم ، ابو محمد : 232
خاقان : 350
خاقاني شرواني ، افضل الدين بديل : 14، 15،99، 132،231،431
خان خانان : 372
خاوري : 350
خاوري ، معصوم كوزه كناني : 19
خدابنده ، حسين بن محمد : 282
خراز ، ابو سعيد : 264
خرم مازندراني ، ميرزا : 188
الخزرجي ، قطب الدين محمد بن محي الدين الانصاري السعدي: 229
خسرو : 198
خسرواني : 127
خسروي سرخسي : 136
الخطب ، امان الله بن محمد : 254
خطيب گنجه : 127
خلخالي ، ملك سعيد : 231
خليفه سلطان : 259
خليل خان (دكتر -) : 234
خليل بن الغازي القزويني : 203 ، 205
خليل بن محمد زمان : 225 ، 227
خليل محمد : 231
خانلر خان فرخ : رك به " فرخ ، خانلرخان "
خواجه كرماني : 127 ، 188
خواري : 198
خواجه عبد الله انصاري: 173 ، 192
خواجه علي : 199 ، 230 ، 231
خواجه نصير الدين طوسي : 127 ، 233 ،259،299،348،388،437
خواجه نظام الملك : 420 ، 422
الخوارزمي ، عليشاه بن محمد قاسم ، علاي بخاري: رك به"علاي بخاري،عليشاه بن
محمد قاسم الخوارزمي "
خوافي ، نصير بن محمد صادق : 59 ، 60
خواند مير : 30 ، 83 ، 185 ، 202
خوانساري ، جمال الدين محمد بن حسين : 300
خيام : 230 ، 259
خير الدين پاشا: 2
د
دارا ، عبد الله : 251
دار الشغاء ، مومن : 230
داماد ، محمد باقر : 230
دانش پژوه : 8
دانش ، رضي : 232
داود : 260
داود خانف ، ماردروس : 1 ، 30 ، 65 ، 72 ، 113 ، 213 ، 453 ، 458 ، داودخان ، موسي ژان : 41، 241
دراني ، احمد خان : 52
در بندي ، آقابن رمضان بن زاهد الشيرواني : 454
درويش عزيز : 261
درويش مجيد : 96
دره ، گوستاو : 266
دزشير : 1
دزفولي ، محمد حسن : 277 ، 278
دستور ، رفيع : 232
دنبلي الله قلي : 126
دنبلي تبريزي ، علي بن محمد : 392
دنبلي ، عبد الرزاق بن نجفقلي : 345 ، 350
دواني ، ابو الفتح : 198
دوستعلي خان : 265
دولتشاه سمر قندي : 291
دولو بيگلر بيكي : رك به " قاجار دولو
بيگلربيكي ، محمد حسين " :
دولو ، محمد باقر : 134
دهخوار قاني ، محمد تقي تويچي بن كهف الحاج آقا محمد: 403
دهلوي ، حسن : 127 ، 259
دنيوري ممشاد : 264
دوالفقار : 231
ذو القدر ، عجم قلي بيكا : 232 ، 264
ذو النون مصري : 264
ر
رازي ، ابو المفاخر : 188
رازي كني ، محمد فخر الاطباء : رك به
" فخر الاطباء محمد رازي كني " .
راضي ، رضا : 232
راضي ، محمد رضا : 231
رافعي تبريزي : 127
رافعي ، محمد : 127
راولينسن : 287
راوي ، محمد فاضل : 5 ، 25 ، 105 ، 117
رجبعلي : 230
رحمي: 231
رحيم : 135 ؛ 173 ، 206
رحيماي كهمدي : 34
رحيم بن حكيم الملك : 200
الرسابي ، حسين بن سعد بن محمد : 57 ، 58
رستم الحكماء ، محمد هاشم موسوي صفوي : 475
رشتي ، سيد كاظم : 454
رشدي رستمداري : 232 ، 395
رشيد الدين : 127
رشيد و طواط : 103 328
رشيدي : 259
رصاص : 259
رضا : 65 ، 113 ، 303 ، 306 ، 307
رضا برادر حاجي مسن خان : 72
رضا قلي تاريخ نويس : رك به " هدايت ، رضا ، قلي"
رضاقلي ميرزا : 81
رضا قلي هدايت : رك به " هدايت ، رضا قلي "
رضوي ، اسحق : 232
رضوي ، حيدر : 231
رضوي ، صالح : 230
رضوي الموسوي : 230
رضوي ، وحيد : 230
رضي : 95 ، 232
رضي الدين : 126
رفائل ، فلوغون : 329
الرفاعي ، احمد بن ابي الحسن : 264
رفيع بن محمد علي : 382
رفيع حسن بيك : 395
رفيع الدين : 123
رفيق: 96
ركنا ، حكيم : 198
ركني ، شاه طاهر : 198
رمال اصفهاني ، زين العابدين قاسم : 321
روحاني : 127
روحي الشارستاني : 126
رود باري ، ابو علي : 264
رودكي : 175 291
روزبهان : 265
روشن ، حسن : 371
روكانكور : 271
روي ، ويكتردو : 21
ريحاني ، كمال الدين : 127
ريشار ، رضا ، : 139 ، 263 ، 345 ، 391
رياضي : 371
ز
زاب : 464
زاهد خلوت نشين ، قاسم : 231
زاير ، اسمعيل : 230
الزبير ، عبد الرحمن : 222
زرگر ، رشدا : 232
زرگر ، مير كمال الدين : 188
زرگر ، نادراي : 230
زند ، عبد الحسين : 250
زنگنه : محمد بيك : 230
زنجاني ، ابراهيم : 353
الزنجاني حسينعلي : 376
الزنجي الاسود ، ابو حامد : 265
زوزني ، عماد : 291
الزواري ، علي بن الحسن : 112
زينتي ، حسن : 231
زين العطار : علي بن الحسين علي الانصاري : 162
ژ
ژان : 328
ژاندارك : 447
ژرلد ، بلانشار : 266
ژوكفسكي : 448
ژيبلاس : 424
س
ساغر ، محمد بن ابراهيم بن اسمعيل الاصفهاني: 298،299
سالاديف ، سيرقي : 289
سالك يزدي : 395
سامي ، محمود : 2 ، 260
سانچو پانسا: 30
ساوجي ، موسي بن علي رضا : 130 ، 129
سبحاني : 198 ، 259 ، 260
سبزواري ، باقر : 232
سبزواري ، بديع الزمان : 395
سبزواري ملاهادي : 240
سپهدار ، محمد حسن بن غلامحسين : 320
سپهر ، عباسقلي : 319 ، 335 ، 371
سحاب اصفهاني ، سيد محمد ( پسر هاتف ) : 19، 20 ، 350
سحابي : 230
سدراني ، موسي : 265
سراجاي نقاش : 231
سرپانطيو ، ماژور : 3
سرتيپ ، اندروني خان : 258
سرخسي ، لقمان : 265
سر شار : 350
سروش : 188
سروانتس : 30
سرهنگ ، عبد الرسول خان : 160
سرهنگ ، محمود : 354
سعد الدين : 395
سعد الدين ( وزير خراسان ) : 233
سعدي : 99 ، 101 ، 196 ، 232 ، 259
سعيد اشرف ، محمد : 259
سعيدي عامري ، محمد صادق بن محمد : 108
سقراط : 320
سكاكي طبسي ، احمد بن محمد : 437
سلطان ابراهيم غزنوي : 122
سلطان احمد جلاير : 45
سلطان الكتاب ، ابن حاجي ميرزا : 213
سلطان حسين ميرزا : 45
سلطان خانم ، 334
سلطان ، خليفه : 232
سلطان خواجه : 16
سلطان سليم شاه : 164
سلطان عبد العزيز خان : 429
سلطان ، عبد الله : 232
سلطان ، محمد خان رابع : 71
سلطان محمد فاتح : 45
سلطان محمود : 95
سلطان مرادخان پنجم : 429
سلطان ملكشاه سلجوقي : 121
سلطان ميرزا : 45
سلطان ميرزا ( حاكم اصفهان ) : 476
سلماس ، عبد الله : 325
سلمان ساوجي : 188 ، 232
سليمان پاشا : 73
سليم ، قاسم : 259
سليم ، محمد : 198
سليم ، محمد تقي : 232
سليم ، محمد قلي : 232
سليم سياه : 421
سليمي : حسن شيعي سبزواري : 8
سمر قندي ، عبد الرزاق اسحق : 288
سملين ، ژوزف بارون : 170
سمناني ، مقيم : 230
سنائي : 102 ، 133 ، 198 ، 230 ، 259 ، 333
سنجر : 198
سنجري ، ابو الفرج : 126
سنجري ، زين الدين : 126
السنجري ، محمد بن طاهر المظفر : 223
سوسي ، ابو بكر : 265
سياح سبزواري ، محمد كاظم : 395
سيد بن طاوس : 437
سيف اسفرنگ : 123 ، 291
سيف الدين عبد الوهاب : 264
سيف السلطان : 234
سيف الملك عباسقلي : 280
سيف الملك ، عباسقلي مير پنجه : 279
سينه ، موسيو فردي دو : 2
ش
شاپور ميرزا : 80
شادي آبادي ، محمد بن داود بن محمد بن محمود علوي : 14
الشارستاني ، روحي : رك به " روحي
الشارستاني : "
شارل دوازهم : 459
شاشي ، بدر الدين : 127
شاطر ، جلال : 166
شاكر افندي ، احمد : 65
شاملو ، حسينخان : 231
شاملو ، نوروز علي بيك : 395
شاملو ، يوسف بيك : 395
شاني : 198 ، 259
شاه داعي : 127
شاهرخ ميرزا : 13 ، 45 ، 78
شاهزاده بهرام : 80
شاه سلطان نحسين صفوي : 31 ، 76 ، 351
شاه شجاع : 230
شاه صفي صفوي : 364
شاه طهماسب : 294
شاه عباس اول : 13 ، 205 ، 230 ، 288 ،302
شاه عباس ثاني صفوي : 11 ، 115 ، 230
شاه علي : 127
شاه كبود جامه : 127
شاه ميرزا : 230 ، 232
شاهميرزائي ، محمد مهدي آقا بابا : 302
شاه نعمت الله ولي : 291
شاه نعمت اللهي ، مظفر علي : 349
شبستر ، محمود : 97 ، 114 ، 138 ، 234 ، 455
شبلي : 198
شحنه : 350
شرف جهان : 286
شريف تبريزي : 28
الشريف الحائري الاصفهاني ، احمد بن ابو الفتح : 120
شريف سبزواري ، محمد باقر : 67
شريف كاشاني ، ملافتح الله بن شكر الله : 29
شريف الموسوي : 196
شريف الموسوي عباسي الاصل تبريزي المسكن : 67
شعاع الدوله ، منوچهر بن لطف الله ميرزا : 457
شعاع السلطنه : 420
شعاع السلطنه ، ذبيح الله : 437
شعوري : 259
شفروه ، شرف الدين : 125
شفيعا : 232
شكر الله من شهاب الدين احمد : 364
شكر ريز ، ملاعلي : 39
شكسپير: 148
شكيب ، امير شهنشاه : 231
شكيباي شيرازي : 259
شمالي دهستاني : 126
شمس الدوله : 390 ، 391
شمس الدين طاهر شيخ : رك به " شيخ شمس الدين طاهر"
شمس الشعراء ، سام ميرزا : 371
شمس طبسي : رك به " طبسي ، شمس " .
شمس العلماء ، مهدي عبد الرب آبادي : 211
شمس المعالي : 323 ، 324
شمس المعالي ، محمد حسين : 465
شمس مغربي ، محمد : 91
شوشتري ، زائراي : 230
شوشتري ، محمد الدين : 232
شوكت ، حسن : 371
شوكتي : 198
شهابي : 260
شهابي سلطاني : 127
شهدي ، سلطانعلي : 449
شهر زوري ، شمس الدين محمد : 164
شهر ياري ، عماد الدين : 127
الشهمير زادي ، محمد مهدي آقا بابا : 129
شهود ، عبد الله : 259
شهيد : 395
شهيد اول : 420
شيباني ، بونصر : 434 ، 462 ، 463
شيخ ابو القاسم : 420
شيخ الاسلام : 230
شيخ الاسلام ، صادق : 231
شيخ اسد الله : 420
شيخ الله قلي : 231
شيخ بهائي عاملي : 164 ، 217 ، 259 ،300 ، 361 ،384 ، 452
شيخ تقي : 198
شيخ جزري : 120
شيخ رضا : 293 ، 294
شيخ الرئيس ابو علي سينا : رك به" ابو علي سينا".
شيخعلي ميرزا : 80
شيخ نظامي : 127
شيرازي ، ابراهيم : 188
شيرازي ، ابو القاسم : 57
الشيرازي ، احمد بن محمد علي : 50
شيرازي ، اسد الله بن ابراهيم : 135
شيرازي حسنعلي : 259
شيرازي ، حسين : 52 ، 53
شيرازي ، صدر الدين محمد : رك به" ملا صدراي شيرازي"
شيرازي ، فتحعلي : 268 ، 269
شيرازي ، فتحعلي : 268 ، 269
شيرازي ، ملاميرزاي ابن حسن : 221
شيرازي ، محمد صالح : 232
شيرازي ، محمد هاشم : 60
شيرازي ، محمود: 259
شيرازي ، هدايت الله بن ابو الحسن : 107
شيعي سبزواري ، حسن سليمي رك به " سليم حسن شيعي سبزواري".
شيلر : 447
شيرواني ، ذو الفقار : 127
شيرواني ، زين العابدين : 49
شيرواني ، عز الدين : 127
ص
صابر : 259
صاحب : 19
صاحب ، حبيب الله : 186
صاحب الديوان ، محمد تقي علي آبادي مازندراني : 418 ،419
صادق : 231
صادق ، شيخ الاسلام خواف : 232
صائب : 198 ، 259 ، 395
صايبا : 259
صائب تبريزي : 29
صاين ، قاضي همام الدين : 127
صبا ، فتحعلي خان : 16 ، 19 ، 101 ، 119 ، 180 ، 188
صباي كاشاني ، فتحعلي خان : رك به " صبا ،
فتحعلي خان ":
صبور : 350
صبور خراساني : 372
صبور ، ميرزا احمد : 19
صحافباشي ، باراهيم : 341
صدر السلطنه ، حسينقلي نوري : 142
صفاي كاتب : 366
صفي الدين اسحق : 30
صندوقي ، نور الدين : 127
صنيع الدوله : 212
صنيع الدوله ، محمد حسن : 51 ، 63
صوفي ، محمد : 232 ، 259
صوفي ، ميرزا عبد النيا : 61
صيدي : 395
صيدي تهراني : 198
صيفي ، نصر : 230
ض
ضياء السلطنه : 184
ط
طالب : 198
طالب آملي : 230
طالب جاجري : 291
طالقاني ، محمد حسن : 403
طاهر ذواليمينين: 202
طاهر شيخ ، شمس الدين : رك به " شيخ شمس الدين طاهر".
طائر : 350
طباطبائي ، ابو تراب : 145 ، 146 ، 147 ، 148 ، 151 ، 152 ،153 ، 154 ، 155
156 ، 295 ، 296
الطباطبائي الاردستاني عليمحمد: 267
طباطبائي، عبدالكريم: 467
الطباطبائي ، محمد شريف بن عبد المطلب : 78
طبسي ، حسن : 294
طبسي ، شمس : 127
طبيب ، جلال : 127
طبيب شيرازي : رك به " حسام الدين طبيب شيرازي"
طبيب كروني اصفهاني ، علي محمد : 456
طبيب نائيني ، عيسي : 368
الطرطوسي ، ابو بكر : 265
طرماح : 46 ، 224
طريح النجفي : رك به " النجفي ، فريد الدين محمد علي طريح".
طسوجي ، محمد : 411
طسوجي ، محمود ملا باشي : 389
طوفان : 95
طولوزان : 159 ، 461
طهراني : 395
طهراني ، عرفان : 232
طهراني ، ميرزا محمد علي : 188
طهوري : 198
طيلر ، جان : 194
ظ
ظل السلطان : 405
ظهوري : 230 ، 243 ، 259 ، 394
ظهيرا ، جعفر : 232
ظهير تفريشي : 259
ظهير الدوله : 362
ظهير الدين فاريابي : 188
ع
عاجز سرايي ، محمد خليفه : 169
عارف خان افندي : 371
عارف ، محمد حسين : 395
عاشق اصفهاني ، محمد : 377
عاصي ، ابو الطيب : 260
عالمي دار ابجردي : 284
عالي ، مهدي : 230 ، 232
العامري السبزواري ، محمد بن محمد امين : 8
عباس بن احنف : 233
عباسقلي والد آقا كريم : 188
عباس ميرزا : 57، 68 169 ، 350 ، 433 ، 438 ، 474
عبد الباقي : 232
عبد الحميد ابن محمد : 422
عبد الرحمن : 104
عبد الرحمن جامي : رك به " جامي " .
عبد الرحمن خان پادشاه افغانستان: 356
عبد الرحيم : 295
عبد الرزاق : 37 ، 230
عبد الرزاق بيك : 452
عبد العزيز عثماني : 25
عبد العلي بن محمد حسن : 437
عبد الغفار ، احمد : 67 ، 258
عبد المجيد : 127
عبد الملك سمر قندي : 291
عبد الله بن محمد : 127
عبد الله محتسب يزد : 232
عبد المولي : 259
عبرت همداني : 231
عبيد : 188
عبيد زاكاني : 127
عتيقي : 127
عتيقي نصير : 232
عثمان مختاري : 103 ، 176 ، 188
عراقي : 230
عراقي ، محمود: 305
عربي ، محي الدين : 113
عرفي : 188 ، 198 ، 259
عرفي شيرازي : 94 ، 230
عزتي ، ميرزاجاني : 198
عشقي تبريزي ، قطب الدين : 127
عضد الدوله ديلمي : 401
عضد الدوله ، سلطان احمد ميرزا : 451
عطار : 93 ، 259 ، 265 ، 291 ، 361 ، 431
عطاملك حويني : 4
عطائي : 126
علاء الدوله سمناني : 220
علامه ترشيزي ، چلبي بيك : 233
علم الهدي ، محمد بن حسين برادر مرتضي : 385
علي : 2 ، 65 ، 379 ، 447
عي آبادي ، تقي: 245
عي آبادي ، محمد تقي : 174 علي ابراهيم : 2
علي اكبر : 158 ، 215
علي اكبر بن حسين : 38
علي اكبر ميرزا : 191
علي بخش ميرزا ابن اسكندر ميرزا : 204
علي ابن ابي طالب : 15 ، 38 ، 113 ، 134 ، 157 ، 191 ، 216 ، 224 ، 225 ، 236
275 ، 319 ، 364 ، 412
علي بن الجهيم : 412
علي بن عبد اله امير واسفه سالار : 39
علي بن منصور بن اسماعيل : 475
علي بن مويد : 420
علي بيك : 420
علي بيك مستوفي شيروان : 231
علي پاشا: 142 ، 143
علي خان : 412
علي شاه : 80
عليقي : 72
عليقلي آقا : 309
عليقلي ميرزا : 80
علي نقي : 259 ، 340
علاي بخاري ، عليشاه بن محمد قاسم الخوارزمي: 160
علوي تربتي : 127
علوي شادي آبادي : رك به " شادي آبادي ،
محمد بن داود بن محمد بن محمود علوي " .
عماد الحسني : 449
عماد زوزني : رك به " زوزني ، عماد " .
عماد فقيه كرماني : 291
عمر وعاص : 46
العمري ، محمد بن عبد الجليل : 328
عمعق بخارائي : 122
عنصر المعاني : 299
عنصر المعاني كيكاوس بن اسكندر بن قابوس وشمگير: 246 ، 389
عنقا ، ابو القاسم : 371
عوفي ، سديد الدين : 136
عون الملك ، مصطفي بن مير سيد محمد : 168
عيسي بيك : 177
عين القضات : 126
غ
غازي اصفهاني : 395
غازي ، جلال الدين محمد اكبر : 82
غزالي : 113
غزالي ، ابو حامد محمد : 26
غزالي : محمد بن محمد : 264
غز كشميري : 259
غفاري كاشاني ، محمد رضابن ميرزا احمد : 158
غني كشميري ، محمد طاهر : 231
غياث : 260
ف
فارسي ، ضياء الدين : 126
فارغ ، محمد ابراهيم : 231
فاضل ، محمد : رك به " راوي ، محمد فاضل " .
فاضلاي يزدي : 231
فائز ، علي قمي : 230
فتح الله بن عمر 417
فتح بن شنجرف مروزي : رك به " مروزي فتح بن شنجرف".
فتح بن علي الموصلي : رك به " الموصلي ، فتح ابن علي".
فتحعلي خان صباي كاشاني : رك به " صبا فتحعلي خان"،
فتحعليشاه : 4 ، 5 ، 28 ، 54 ، 81 ، 107 ، 108 ، 119 ، 157 ، 169 ، 174 ، 184
200 ، 236 ، 245 ، 251 ، 262 ، 274 ،
280 ، 333 ، 334 ، 369 ، 418 ، 433 ،451
فتوي ، نور الدين : 395
فخر الاطبا ، محمد رازي كني : 159
فخر الدين خالد : 126
فخر الكتاب : 178
فخر الملك : 234
فخر الملوك ، نواب عليه : 372
فردوسي : 188 ، 464
فراش ، معصوم : 231
الفراقي ، ابو الحسن : 265
فراهاني ، ابو الحسن : 232
فراهاني : فتح الله : 309
فراهاني ، محمد حسين : 41 ، 241
فراهاني ، محمد حسين ، قوام السادات : رك به " قوام السادات، محمد حسين فراهاني" فراهي ، ابو نصر: 39
فرخ الله : 395
فرخ : 350
فرخ ، خانلر خان: 19
فرخي : 126 ، 138
فردريك كبير : 111 ، 112
فرمانفرما : 80
فرمانفرمابن فتحعلي شاه ، نجفقلي بن حسيهلي ميرزا: 81
فرمانفرما شجاع السلطنه : 4
فروتني مبرور ، رضي : 232
فروتني ، رضي : 233
فروغ : 395
فرهاد ميرزا : 358 ، 420
فرهاميرزا ، معتمد الدوله : 421
فريد الدين عطار : رك به " عطار " .
فريدون ميرزا : 420
فريدي ، عبد الله : 472
فصيح : 231
فصيح الملك ، شوريده شيرازي : 439
فضولي : 316
فضولي بغدادي : 231 ، 260
فضولي ، محمد : 87
فضلي جرفاد قاني : 232
فطرت : 260
فطرت ، معز : 231
فغفور : 259
فقيرزاده ، محمد بن جعفر : 444
فلاماريون : 25
فلكي : 103
فلكي شيرواني : 127
فلوريه لامه : 213
فنلون : 367
فو آپاشا : 146 فوبلاس : 18 ، 215
فوشر ، هانري : 457
فياض : 259
فياض ، خليل : 231
فيضي : 86 ، 259
فيكنيه : 247
فيليپ : 28
قاآني : 188 ، 189
قاپوچي ، جهانگير ميرزا : 433 182
قاجار دلو بيگلر بيگي ، محمد حسين :
قاجار ، صيفور بن سلطان مصطفي ميرزا : 209
قاجار ، علي بخش : 18 ، 399 ، 470
قاجار ، فريدون ميرزا : 338
قاجار ، محمد طاهر : 22
قاجار ، محمود : 54
قاجار : نصر الله ميرزا : 461
قاري، شفيع: 230
قاري ، گيلاني ، ملامير : 199
قاسم بن حسن : 38
قاضي : 232
قاضي بن كاشف الدين : 288
قاضي زاده رومي ، موسي : 36
قاضي ، ماجد : 231
قاضسي نظام الدين : 127
قائم مقام ، ابو القاسم : 189
قائم مقام ، عيسي بن حسن الحسيني الفراهاني : 350
قدسي : 232
قدسي ، محمد : 230 ، 231
قدسي ، محمد زمان : 232
قربان محمد ايلچي ازبك : 232
قرب سرياني، يحيي: 35
قرچقاي خاني ، مهديقلي : 233
قراجه داغي ، حسنعلي : 314
قراجه داغي ، زين العابدين : 427
قراجه داغي ، محمد جعفر : 276
قراگوزلو ، علي : 429
قرائي ، محمد خان : 10
قزويني ، ابو الفضل : 371
قزويني ، خليل بن غازي : 115 القزويني ، خليل محمد زمان : 217 ، 224
قزويني رفيع: 259
قزويني ، قوام الدين : 259
قزويني ، محمد : 5
قزونيي محمد تقي : 237
قزويني ، محمد علي : 40
قزويني ، محمد مهدي ين علي اصغر : 224
القصاب العالي ، ابو العباس : 265
قضيب البان الموصلي : 264
قطب : 198
قطران تبريزي : 122 ، 126 ، 175
قمري ، سراج الدين : 125
قمشه اي، شاه نظر: 232
قمشه ا ي ، مومن : 231 ، 260
قمي ، داود : 231
قمي ، روضه خوان : 371
قمي ، عبد الحق : 231 ، 260
قمي ، محمد خان : 160
قمي ، محمد طاهر : 260
قمي ، محمود خان : 160
قمي ، ملك : 231 ، 232 ، 259
قمي نافع ، باقر : 232
قنوي هروي ، نوري : 231 ، 232
قوام السادات ، محمد حسين فراهاني : 330
قوشچي ، علي بن محمد : 36
قيصر تركمان : 232
ك
الكاتب الاصفهاني ، علي بن محمد باقر : 37
كاتبي : 171
كاترين : 460
كاتريناي دوم : 458
كازروني ، امين الدين : 127
كازروني ، جمال : 188
كاشاني ، احمد حكيم باشي : 358
كاشاني ، تقي الدين : 103
كاشاني ، عليقلي : 65
كاشاني ، عليقلي بن محمد باقر : 296
كاشاني ، محمد اسمعيل بن محمد ابراهيم : 265 ، 266
كاشاني ، محمد تقي : 205
كاشاني ، ملا فتح الله : رك به " ملا فتح الله كاشي " .
كاشاني ، ناصر الدين : 127
كاشفي ، حسين بن علي بيهقي : 185
كاشفي ، ملا حسين : 73 ، 188
كاشفي ، محمد حسين : 178
كاشي ، احمد : 159
كاشي ، شاه قبر : 231
كاشي ، ضياء الدين : 230 ، 233
كاشي ، ملا فتح الله : رك به " ملا فتح الله كاشي " .
كاضولاني [ حكيم - ] : 332
كامي ، حسين : 276
كانالي : 148
كبودر آهنگي ، محمد جعفر بن صفر خان : 97
كتابدار ، دوست محمد : 230
كربلائي حسن پدر حاجي بابا : 380
كرماني ، اوحد الدين : 265
كرماني ، اوحد الدين حامد بن الفنحر : 128
كرم : 318
كرمعلي بن محمد : 197
كر نواليس ، مار كوس : 256
كشميري : 260
كشميري ، سالم : 233
كشميش اف : 168
كفري يزدي : 232
كفمان : 206
ككوي بختياري : 371
كلب علي نظر علي : 69
كليم : 233
كليني ، ابو جعفر محمد بن يعقوب : 115 ، 203 ، 205
كمال الدين اسماعيل : 188 ، 233
كمال الدين اسماعيل اصفهاني : رك به "اصفهان ، كمال الدين اسمعيل".
كمال الدين اصفهاني : 259
كمال السلطنه ، محمد تقي : 320 ، 336 ، 439 ، 440 ، 464
لسر : 238
كوثر عليشاه ، رضا همداني : 333
كوثري خوان ري : 232
كوزه كناني ، معصوم خاوري : رك به " خاوري معصوم كوزه كناني" .
كيا ، علي : 44
كيقباد ميرزا : 80
كيومرث : 42 ، 71 ، 120 ، 262 ، 464
گ
گرجي ، كنياز طهماسب : 438
گرجي ، والي بن سهراب : 435 ، 436
گرگاني ، ابو سليك : رك به " ابو سليك گرگاني" .
گروسي ، عيسي : 111 ، 112
گري ، ليونتان : 238
گلچين : 371
گليته : 447
گيبون : 56
گيلاني ، حسن : 232
گيلاني ، عبد الرزاق : 395
گيلاني ، عبد الواحد : 231
گيلاني ، محمد حسين : 259
گيلاني ، هدايت الله : 109
ل
لارژو : 20
لافوا ، ژان دي : 63
لامعي جرجاني : 397
لامعي گرگاني : 123
لاندر ، هراي سوج : 233
لانسدل : 135 ، 136
لا نكاستر : 62
لاهيجي ، صدراي بن ملا خليل : 117
لاهيجي عبد الرزاق : 193
لاهيجي ، عبد الرزاق بن علي بن الحسين : 11
لاهيجي ، محمد رفيع : 34
لسان السلطان ، اسماعيل : 460 ، 461
لسان السلطنه : 401
لسان السلطنه ، عبد الحسين : 24 ، 303
لساني شيرازي : 283
لسان الملك : 287
لسان الملك ، هدايت الله مستوفي : 371
لسان الملك ، هدايت الله ، ملك المورخين :
رك به " ملك المورخين " هدايت الله لسان الملك "
لطفعلي خان زند : 119 ، 120
لله ، خسرو بيك : 231
لندر ، سويج : 270
اللواساني ، علي محمد : 406
لواساني ، علي بن محمد بن حسينعلي : 406
لوئي پانزدهم : 367
لوئي چهاردهم : 367
لوئي شانزدهم : 213
لوي فيليپ : 170
ليلي : 98
لين پول : 18
لئو پولد : 173
ماژقول ، سيو : 1
مارتين ، هنري : 28
مارخام : 200
مالك اشتر : 157 ، 191 ، 236
مالي ، جان : 232
مامون : 319
مانده : 231
مانستر : لئو پلد ويك ويد : 170
ماني شيرازي : 283
مايل افشار ، شيخ الشعراء : ، 311 312 ، 313 ، 404 ،
مباركشاه غوري : 127
مترجم الملك ، زين العابدين : 457
متوكل عباسي : 412
مجداي منصف : 395
مجد ، محمد كردسناني : 371
مجذوب : 188 ، 259
مجذوب تبريزي : 231
مجذوب ، محمد : 231
مجمر : 188 ، 210
مجمر اصفهاني ، حسين : 19
مجلسي ، محمد باقر : 27 ، 31 ، 76 ، 83 ، 171 ، 179 ، 239 ، 242 ، 310 ، 315
مجنون : 98
محتشم كاشاني : 93 ، 166 ، 167 ، 168 ، 443 ، 444
محسن مبرزا : 420
محقق طوسي : 227 ، 259
محمد : اسحق خان : 59
محمد اشرف بن شمس الدين محمد : 39
محمد اشرف مشهور بميرزا آقا حمزوي : 17
محمد باقر : 437
محمد بن ابراهيم : 225
محمد بن احمد : 177
محمد بن زين العابدين : 238
محمد بن الصدر السعيد سيف الدين احمد شاه : 160
محمد بن عز الدين بن عادل بن يوسف : 228
محمد بن القائد : 264
محمد بن ملكشاه : 203
محمد تقي : 70 ، 188 ، 232
محمد تقي بن محمد قلي : 441
محمد اسماعيل : 432
محمد جلال الدين پاشا : 2
محمد حسن : 300 ، 408
محمد حسن بن محمد جعفر : 427
محمد حسن مترجم : 272 ، 378 ، 298 ، 429
محمد رضا بن محمد صادق : 186
محمد رضا ميرزا : 80
محمد خليفه : رك به " عاجز سرايي " .
محمد شاه قاجار : 4 ، 61 ، 173 ، 207 ، 209 ، 238 ، 263 ، 269 ، 287 ، 327
336 ، 337 ، 343 ، 344 ، 346 ، 381 ، 425 ، 451
محمد شاه گورگاني : 35
محمد شفيع بن محمد حسين : 326
محمد شهير بن ملا ميرزا ابن حسن شيرازي ر ك به " شيرازي ، ملاميرزا ابن حسن".
محمد صادق : 395
محمد طاهر : 163
محمد علي : 230 ، 232
محمد علي ابن محمد باقر : 110
محمد عليشاه : 80 ، 104 ، 252 ، 278
محمد غزالي : رك به " غزالي ، ابو حامد محمد " .
محمد فيصح ابن محمود الحافظ العلوي .. السبزواري: 161
محمد قلي ميرزا : 80
محمد كاظم بن محمد فاضل مدرس : 191
محمد لطيف ابن محمد شريف : 227
محمد مرادخان عثماني : 364
محمد مهدي ابن محمد باقر : 311
محمد ناصر : 80 ، 137
محمد ولي ميرزا : 80
محمدي ، علي : 231
محمود : 184 ، 289
محمود افغان : 345
محمود مفتي بغداد : 65
محمود ميرزا : 80
محوي : 188 ، 260
محوي ، مغيب : 232
محي الدين : 264 ، 322
مخير الدوله ، عليقلي : 301
مختار : 183
مخلص ، بدايع نگار : رك به " بدايع نكار ، متخلص به مخلص "
المدائني ، ابو الحسن علي بن محمد : 57
مدرس ، عبد الرحيم : 372
مرداك ، جمس : 424
مرتاض ، جعفر : 232
مرتاض ، جواد : 232
مرتضي قلي آقا ولد بهاء الدين آقا : 328
مرتضي قلي بيك : 260
مرشدي : 127
مرعبائي ، بهاء الدين : 127
مرواريد ، عبد اله : 45
مروزي ، فتح بن شنجرف : 265
مروزي ، محمد صادق : 157
مستر ، گراف اگزاويه دو : 158
مستفيد : 259
مستوفي ديوان اعلي : 19
مستوفي ، حسين : 168 ، 169
مستوفي ، الممالك : 420
مستوفي ، مهدي : 301
مسعود تركمان : 127
مسعود سعد سلمان : 127
مسكين ، محمد علي : 141
مكلين ، جمس هزي : 66
مسلم بن عقيل : 38
مسمر ، شارل : 144
مشتري ، ابراهيم نيشابوري : 371
مشهدي ، عبد الجواد : 14
مشهدي ، محمد قاسم : 232
مشير الدوله : 152 ، 156
مصطفي : 56
مصطفي ابن عبد الرسول : 28
مضيف طهراني : 260
مظفر الدين شاه : 22 ، 142 ، 144 ، 180 ، 182 ، 183 ، 233 ، 250 ، 270 ، 303
305 ، 335 ، 348 ، 369 ، 372 ، 401 ، 424 ، 427 ، 434 ، 445 ، 446 ، 457
460 ، 461 ، 463 ، 464 ، 470 ، 471
مظفر حسين : 232
المظفر السنجري : رك به " السنجري ، محمد بن طاهر المظفر".
مظفر ، ميرزا علي : 260
مظهر ، امير قلي بيك : 26
معاويه : 46 ، 224
معاويه بن يزيد بن معاويه : 224
معتمد الدوله نشاط : 4 ، 9 ، 19 ، 35 ، 188 ، 192 ، 340 ، 449
معتمد السلطان : 434
المعتصم بالله : 255
معتمد الملك : 213
معروف كرخي : 198
معشوق طوسي : 265
معصوم قلي : 232
معماي ، حيدر : 230
معلم ثاني : 233
معير الممالك ، دوستعلي خان : 139 ، 141
معين الدين علي : 231
مغربي : 188 ، 230 ، 259
المغربي ، ابو الحسن : 265
مغربي ، ابو عقال : 264
مغربي ، محمد شمس : رك به " شمس مغربي ، محمد " .
مقصود ، مقيما : 230
مقيم كتابدار : 259
مكتبي شيرازي : 98 ، 100
مكي ، ابو اسود : 264
ملا اسماعيل : 420
ملا باشي : 420
ملا جعفر خروس باز : 408
ملا جلال : 302
ملا حاجي : 198
ملا حسين واعظ كاشفي : 68
ملا خليل : 225
ملا خليل بن الغازي القزويني : 205
ملا صدراي شيرازي ، : 61 ، 218 ، 219 ، 364
ملا صفر علي بن ... خياباني : 84
ملا عبد اللطيف : 420
ملا فتح اله كاشي : 64 ، 69 ، 75 ، 237 ، 253
ملاوي بروجردي : رك به " بروجردي ، ملاوي " .
ملكشاه : 45
ملك شرقي : 198
ملك قاسم ميرزا : 80
ملك قاسم قاجار : 344
ملك المورخين : 305
ملك المورخين ، هدايت اله لسان الملك : 318
ملك يا نس ، ما طاوس : 463
منسدروف : 269
منسوب : رك به " جرجاني ، شريف " .
منشي استر ابادي ، ميرزا مهديخان : رك به " ميرزا مهديخان منشي استرابادي".
منشي ، رفيع : 231
منشي طهراني ، عبد الكريم : 472
منشي ، عبد الله : 231
منشي ، محمد طاهر : 231
منشي ، موسي : 409
منشي ، ميرزا فضل اله : 144
منصف ، عبد اله سلطان : 230
منصور : 350 ، 395
منصور بن حسن بن ابراهيم : 247
منوچهر : 450
منوچهر شاه : 103
منوچهري : 124 ، 342 ، 423
منيف افندي : 276
موآب ، محمد حسين : 198
موالي توني : 259
موجي : 395
موريه : 380
الموسوي ، احمد بن محمد : 214
موسوي اصفهاني ، عبد الوهاب : 120
موسوي بهبهاني ، احمد : 375
موسوي غافل ، الغ : 233
موسوي ، مير سيد علي : 438
موسي بن جعفر علي : 398
الموصلي ، فتح بن علي : 265
مومن حسين : 231
مولانا هندوشاه : 127
مولوي ، جلال الدين : 137 ، 230 ، 259
مويد الدوله ، تهماسب ميرزا : 37
مويد ، خواجه علي : 261
مويد سمر قندي ، شهاب الدين : 126
مهندس ، رضا : 56 ، 118 ، 119
مهديخان منشي استر ابادي : رك به " ميرزا مهديخان منشي استرابادي".
ميبدي ، حسين بن معين الدين : 113 ، 138
مير آخور : 420 ، 421
مير آخور ، محمد حسين : 371
مير ابو : 153
ميرانشاه : 45
ميچل : 56
مير خواند : 235 ، 255 ، 261
مير داماد : 259 ، 430
ميرا آقا بن ميرزا با بابيك : 170 ، 181
ميرزا آقا خان نوري : 130
ميرزا رضي : 108
ميرزا صادق : 10 ، 377
ميرزا علي اكبر : 372
ميرزا عليقلي : 113
ميرزا فضل اله خان : 110
ميرزا محرم : 366
ميرزا محمد تقي صاحب ديوان رسائل : 174
ميرزا محمد حسين : 19
ميرزا محمد علي پيشخدمت پاشا : 146
ميرزا محمود : 395
ميرزاب ملك خان : 477
ميرزا ملك خان ناظم الدوله : 145 ، 147 ، 148 ، 149 ، 152 ، 154 ، 155
ميرزا مهديخان منشي استر ابادي : 48 ، 59 ، 106 ، 118
ميرزا وصالي : 249
مير قاري گيلاني : 199 مير ميران كرماني : 291
مير نجات : 232 ، 259
مير هادي : 395
ميسمر : 142 ، 143
ن
ناپلئون : 7 ، 34 ، 68 ، 118 ، 235 ، 254 ، 345 ، 346 ، 453
نادر : 52 ، 53 ، 59 ، 170 ، 367
نادر ، كلبعلي : 230
نادر ميرزا : 262
نادم : 198
ناشي : 274
ناصح : رك به " نظم الاطباء ناصح " .
ناصح تبريزي ، عرب : 232
ناصر الدين شاه : 7 ، 61 ، 66 ، 68 ، 79 ، 113 ، 119 ، 130 ، 135 ، 141 ، 142
143 ، 146 ، 165 ، 170 ، 175 ، 185 ،
186 ، 195 ، 198 ، 200 ، 202 ، 205 ،
209 ، 210 ، 212 ، 213 ، 238 ، 240 ،
243 ، 245 ، 270 ، 273 ، 293 ، 305 ،
306 ، 307 ، 311 ، 312 ، 313 ، 317 ،
318 ، 325 ، 330 ، 331 ، 333 ، 334 ،
343 ، 344 ، 345 ، 346 ، 359 ، 360 ،
362 ، 363 ، 364 ، 366 ، 372 ، 373 ،
374 ، 375 ، 378 ، 379 ، 380 ، 386 ،
392 ، 393 ، 394 ، 396 ، 398 ، 399 ،
400 ، 401 ، 404 ، 405 ، 408 ، 409 ،
410 ، 427 ، 428 ، 429 ، 432 ، 433 ،
435 ، 436 ، 438 ، 441 ، 445 ، 447 ،
450 ، 451 ، 454 ، 455 ، 456 ، 458 ،
460 ، 462 ، 465 ، 467 ، 468 ، 471 ،
472 ، 473
ناصر بچه : 127
ناصر خان : 234
ناصري چهل حصاري ، فتح الله : 209
ناطق ، صادق اصفهاني : 19
ناطق ، محمد صادق : 242
ناظم هروي : 259 ، 395
نافلي : 231
نامه نگار ، علي بن رضا : 52 ، 65 ، 72 ، 113 ، 142 ، 238 ، 266
نامي ، محمد صادق منشي : 308 ، 309 ، 310
نامي ، مير محمد جعفر : 395
نائب ، ميرزا محمد علي : 144
نائيني ، حسين : 207
نائيني ، عبد القادر : 291
نثار ، محمد : 371
نثاري : 198
نجفقلي همداني ابن عبد الرحيم : 110
النجفي ، فريد الدين محمد علي طريح : 222
نجفي ، محمد : 259
نجفي ، محمد تقي : 446
نجفي ، محمد حسين : 336 ، 337
نجم الدوله ، عبد الغفار : 205
نجم الدين كبري : 260 ، 265
نجيبا كاشي : 259
نراقي ، احمد بن محمد مهدي بن ابي ذر : 28 ، 71
نراقي ، محمد بن احمد : 70
نراقي ، مهدي بن ابي ذر : 56
نزاري قهستاني : 127
النسفي ، عزيز بن محمد : 88
نسل : 140
نشاط اصفهاني : رك به " معتمد الدوله نشاط " .
نشاط ، ميرزا عبد الوهاب : 189
نشاطي ، عباس هزار جريي : 19
نصر آبادي ، بديع : 231
نصره الدوله : 420
نصره الدوله ، فيروز ميرزا : 409
نصرت ، نصير : 231
نصرت ، نصير علينقي : 231
نصري منشي ، محمد تقي : 230
نطقي نيشابوري : 232
نصيري ، تقي : 231
نظام استر ابادي : 127
نظام السلطان : 234
نظام العلماء ، محمد رفيع : 371
نظام العلماء محمد رفيع حسين طباطبائي : 468 ، 469
نظام ، حبيب : 362
نظام ، حبيب الله افشار : 371
نظامي : 89 ، 259
نظامي گنجه : 232 ، 291
نظم الاطباء ناصح : 245
نظير : 92
نظيري : 188 ، 198 ، 232 ، 259
نظيري مشهدي : 231
نقشبند ، سعيدا : 232
نمكين ، علي اصغر : 395
نواب لاهيجاني ، محمد بن محمد باقر : 380 ، 381
نورس ، محمد حسين : 230
نوروز بيك : 232
نوري ، حسينقلي ، صدر السلطنه : رك به " صدر لسلطنه ، حسينقلي نوري ".
نوري ، عباسقلي : 247
نوري قندي : رك به " قندي ، نوري " .
نوري ، مهدي بن ابو طالب : 388
نوري ، ميرزا آقا خان : 320
نويسنده ، محمد تقي : 231
نير الملك : 301
نيشابوري ، يحيي : 231
نيكلاويج ، السكاندر : 279
نيكولا: 139 ، 279 ، 297
نيولنسكي : 21
و
واحد : 259
واحد ، رجبعلي : 232
و التن ، يوسف : 244
وارسته : 259
واعظ : 259
واعظ تهراني ، محمد : 445
واعظ ، رفيع : 230
و اعظ قزويني ، ميرزا رفيع : 33
واعظ كشميري : 260
واقدي : 277 ، 278
واله ، محمد يوسف : 395
والي : 232
واليخان ، اركلي بن سهراب : 393
وجي ، ابو الحسن : 230
وحدت ، حسن : 232
وحدت ، عبد الله : 230
وحشت : 259
وحشي يزدي : 232
وحيد : 260
وحيد ، طاهري : 395
ورنط روسي ، جراس : 453
وصال ، ميرزا كوچك : 188
وقايع نگار ، ميرزا صادق : 32
ولتر : 243 ، 366 ، 459
ولين ، تان : 139
وهب بن عبد الله : 38
ويچرسكي ، فيليپ : 186
ويكتوريا : 62 ، 63 ، 173 ، 238 ، 303 ، 432
ويليوم اول : 396
ويليس : 257
ه
هاتف ، احمد : 94
هتپاركي : 62
هجري : 95
هدايت ، رضا قلي : 7 ، 9 ، 42 ، 151 ، 118 ، 119 ، 159
هراتي ، نوري : 230
هروي ، سعد الدين : 127
هروي ، ناظم : 230 ، 231
هروي ، منصور : 395
هزار جريبي ، عباس نشاطي : رك به " نشاطي ، عباس هزار جريبي" .
هزار جريبي ، محمد قاسم : 357
هلاكوخان : 299
هلالي : 188
هلالي جغتائي : 282
هله ، آلفردسور : 268
هما : 6 ، 366
همام تبريزي : 127
همايون ميرزا : 80
همت ، محمد زمان : 230
همت ، ميرزا بيك : 395
همداني ، رضا ، كوثر عليشاه : رك به " كوثر عليشاه ، رضا همداني" .
همداني ، سيد علي : 46
همداني ، قاضي اسمعيل : 231
الهمداني ، محمد تقي بن محمد كاظم : 5
همداني ، محمد رضا بن علي نقي : 466
همداني ، مير اسمعيل : 259
همگر شيرازي، مجدالدين : 128
هندي، ناصر علي : 259
هوچكيس : 363
هومبرب : 258
ي
يارخوئي ، محمد صادق بن علي يار : 381
يحيي بن علي بن خوله : 39
يحيي بن نجم الملك : 195
يحيي بيك : 259
يزد جرد بن شهريار بن خسرو پرويز ساساني : 71
يزدي ، حسنعلي : 232
يزدي ، حسين بن محمد علي : 60
يزدي ، عبد السميع بن محمد علي : 82
يزدي ، محرم : 181
يزدي ، مومن حسين : 230 ، 250
يزدي ، مير معز الدين : 259
يغماي جندقي : 6 ، 188
يوحنا بن اسرائيل : 410
يورش ، حسين : 231
يورك : 62
يوز باشي گرجي ، محمد مهدي بن عبد الله : 326
يوسف : 198
يوسف علي : 113
يوناني ، سكندر بن حكيم اسمعيل : 35
تذكر - در فهرست نام كسان اعداديكه با حروف سياه مشخص شده اند نماينده
صفحاتي اند كه در آن نامهاي مولفان آمده است
پايان جلد اول