فهرست کتاب های خطی كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران - جلد اول

تعداد ایتم های یافت شده : 696

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
69573 عالم آراي عباسي ( جلد دوم ) اسكندر بيك منشي تركمان محتملا قرن سيزدهم ق ملي جلد1 13 13 مشاهده جزییات این کتاب
69553 زينت المدايح ( جلد دوم ) تذكره شعراي معاصر خاقان ميرزا صادق وقايع نگار محتملا قرن سيزدهم ق ملي جلد1 19 19 مشاهده جزییات این کتاب
67046 ترجمه روزنامه توردومند شهر وينه مسيونيولينسكي و مسيوويكتردوروي اواخر قرن سيزدهم ق ملي جلد1 21 21 مشاهده جزییات این کتاب
65872 سيف الامه احمد بن محمد مهدي بن ابي ذر نراقي يوم شنبه هفدهم شهر صفر المظفر 1233 ق ملي جلد1 27 27 مشاهده جزییات این کتاب
66232 حبيب السير ( جزء سوم ) خواند مير شنبه چهارم محرم 1091 ملي جلد1 29 31 مشاهده جزییات این کتاب
66872 رياض كبير محتملا قرن يازدهم ق ملي جلد1 43 43 مشاهده جزییات این کتاب
67275 تاريخ انگلستان لئونهارد اسكتميز، مترجم: اسماعيل ولد صحافباشي ملي جلد1 61 63 مشاهده جزییات این کتاب
67335 مجموعه نه سپهر قرن يازدهم و دوازدهم ق ملي جلد1 41 47 مشاهده جزییات این کتاب
68989 دون كيشوت ( جلد دوم ) سروانتس، مترجم: ماردروس داود خانف چهارشنبه 18 ذي الحجه 1288 ق ملي جلد1 29 29 مشاهده جزییات این کتاب
69232 مجموعه ملي جلد1 51 53 مشاهده جزییات این کتاب
69453 تاريخ كلده و آشور عبدالحسين لسان السلطنه اوايل چهاردهم ق ملي جلد1 23 23 مشاهده جزییات این کتاب
69454 گنجينه معتمد معتمد الدوله نشاط 1238 ق ملي جلد1 35 35 مشاهده جزییات این کتاب
69732 ترجمه كتابي در باب قميسيون علمي اروپا اواخر قرن سيزدهم ق ملي جلد1 21 23 مشاهده جزییات این کتاب
66485 ترجمه تاريخ يميني [ = ترجمه تاريخ عتبي ] مولف ابوالنصر - مترجم: ابوالشرف ناصح بن ظفر ... الجرفادقاني جمعه 23 ربيع الثاني 1261 ق ملي جلد1 73 73 مشاهده جزییات این کتاب
66519 غزليات جامي ملا عبد الرحمن جامي قرن دوازدهم ق ملي جلد1 91 91 مشاهده جزییات این کتاب