فهرست کتاب های خطی كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار - جلد دوم

تعداد ایتم های یافت شده : 654

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
118240 آداب المشق ميرعماد حسني قزويني ( 961 - 1024 ) سپهسالار جلد2 2 4 مشاهده جزییات این کتاب
119758 آداب المشق (1) سپهسالار جلد2 2 2 مشاهده جزییات این کتاب
117915 ادب الكاتب (1) 1282 سپهسالار جلد2 6 8 مشاهده جزییات این کتاب
119240 ادب الكاتب (2) سپهسالار جلد2 8 8 مشاهده جزییات این کتاب
118216 اطباق الذهب ( شرف الدين محمد- اصفهاني شفروه متوفي در حدود 600 ) . سپهسالار جلد2 8 10 مشاهده جزییات این کتاب
117333 ترجمه و شرح عهدنامه مالك اشتر ملا محمد صالح بن حاج محمد باقر قزويني معروف بروغني ولي ظاهرا در اوائل قرن يازدهم نوشته شده سپهسالار جلد2 14 16 مشاهده جزییات این کتاب
119593 ترجمه نهج البلاغه با تنبيه الغافلين (2) 1078 سپهسالار جلد2 16 16 مشاهده جزییات این کتاب
118980 دره الغواص في اوهام الخواص ابو محمد قاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري 446 - 516/515 سپهسالار جلد2 18 20 مشاهده جزییات این کتاب
116929 دستور الكاتب في تعيين المراتب شمس منشي نخجواني پسر هندو شاه قرن هشتم يا اوائل قرن نهم سپهسالار جلد2 20 24 مشاهده جزییات این کتاب
117095 رسم الخط آخوندزاده. (3) سپهسالار جلد2 26 28 مشاهده جزییات این کتاب
118043 رسم الخط آخوندزاده. (2) سپهسالار جلد2 26 26 مشاهده جزییات این کتاب
118669 رسم الخط آخوندزاده. (1) 1285 سپهسالار جلد2 26 26 مشاهده جزییات این کتاب
118117 شرح عهدنامه مالك اشتر ملا ابوالحسن عاملي 1118 سپهسالار جلد2 32 34 مشاهده جزییات این کتاب
116416 شرح غرر الحكم و درر الكلم آقا جمال خوانساري - متوفي بسال 1125 مسلما در زمان حيات مولف يعني پيش از سال 1125 نوشته شده سپهسالار جلد2 34 36 مشاهده جزییات این کتاب
116535 مختصر تقويم اللسان ابو الفرج ابن جوزي بهر حال چنين بنظر ميرسد كه از خطوط قرن هفتم هجري باشد سپهسالار جلد2 80 84 مشاهده جزییات این کتاب