فهرست کتاب های خطی كتابخانه دانشگاه تاشكند

تعداد ایتم های یافت شده : 1

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
595 اوراد الاحباب ابو المفاخر يحيي باخرزي ميانه هاي ج 2/1031 نشريه دفتر9 193 193 مشاهده جزییات این کتاب