فهرست کتاب های خطی موزه نوايي در تاشكند

تعداد ایتم های یافت شده : 3

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
592 حدايق الاخبار محمد صادق بن عبد الباقي بن عزالدين فرغاني سده 12. نشريه دفتر9 193 193 مشاهده جزییات این کتاب
593 معارج النبوه و مدارج يا سير معيني مسكين فراهي درگذشته 907 - ( ترجمه استوري به روسي ص 565 ) روز پنج شنبه 19 رجب 897 نشريه دفتر9 193 193 مشاهده جزییات این کتاب
594 مثنوي مولوي 15 ج 1079 نشريه دفتر9 193 193 مشاهده جزییات این کتاب