فهرست کتاب های خطی چند نسخه ديگر در شهر باكو

تعداد ایتم های یافت شده : 8

شناسه عنوان کتاب مولف کتاب تاریخ کتابت ماخذ کتاب شماره جلد شروع صفحه پایان صفحه عملیات
453 مجموعه نشريه دفتر9 227 229 مشاهده جزییات این کتاب
454 ترجمه تذكره الكحالين نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
455 گنج الاسرار يا ترجمه الايضاح في اسرار النكاح عبد الرحمن بن نصر بن عبدالله شيرازي نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
456 غياثيه صاين الدين محمود بن صاين الدين الياس بن شير باريك شيرازي نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
457 رساله طبي فارسي نشريه دفتر9 227 227 مشاهده جزییات این کتاب
458 صلاح الصحافي حفظ الصحه ( ديباچه ) اضل الدين كرماني نشريه دفتر9 227 229 مشاهده جزییات این کتاب
459 همان گنج الاسرار ش 2 در ج 1/894 نشريه دفتر9 229 229 مشاهده جزییات این کتاب
460 پنج گنج نظامي. سده 9 و 10 - 988 نشريه دفتر9 229 229 مشاهده جزییات این کتاب